Mám velkou radost, že mohu i touto cestou oznámit, že od začátku července letošního roku najdete zpravodaj města Uh. Hradiště (ZUH) zdarma ve svoji schránce. Město dotuje své příspěvkové organizaci Klubu kultury částku na pokrytí rozeslání do všech schránek. Vize do budoucna je ovšem taková, že si Klub kultury na distribuci do schránek vydělá formou inzerce, která bude vložená uvnitř zpravodaje, a to tak, aby obsah nijak nenarušovala.

Krátce z nedávné historie

Většina z vás zřejmě ví, že od roku 2011 pracuji jako grafik právě v příspěvkové organizaci Klub kultury (KK), která pro město připravuje (graficky sází) tento zpravodaj města. V roce 2011 jsem nástupem do KK převzal kompletní grafické práce na zpravodaji právě já. Zabralo mi to vždy 1/3 práce na KK. Během let 2011 a 2012 jsem se snažil zpravodaj někam posunout. Hlavní důvod nebyl obsah, ale dle mých zkušeností fakt, že velká část Hradišťáků vůbec netušila, že takový zpravodaj město vydává. Moji analýzu, kterou jsem vypracoval a předal panu řediteli KK, najdete níže. Ten mi k ní neřekl vůbec nic. Skončila nevyužitá v šuplíku. Od roku 2014 pracuji na městě jako radní, docela mě tudíž zarazilo, že opět nikoho nezajímal můj názor na nové zpracování zpravodaje, nebyl jsem ani zařazen do pracovního týmu, který novinky a změny ve zpravodaji řešil. To, že takový tým vznikl, jsem zjistil úplnou náhodou.

Jsem velmi rád, že toto médium od příštího měsíce najdete ve svých schránkách. Doufám, že i informace v něm budou pro město (redakční radu zpravodaje) prioritní a nebudou se zdvojovat např. v magazínu S+ (ten považuji spíše za reklamní tiskovinu a nikdy jsem v něm nenašel nic navíc právě oproti zpravodaji). Zpravodaj města Uherské Hradiště má za sebou více než padesátiletou tradici a je nutné jeho kvalitu udržet.

Moje analýza z roku 2012 – Navrhové změny ZUH – vize byla zpravodaj města s názvem – ZUHÁČKO

Jako první jsem zavedl online listování zpravodaje https://issuu.com/elfik/docs/zuh_komplet_01/1, což pomohlo zvýšit návštěvnost a čtivost. Překvapilo mě, že zpravodaj města není na webu města, ale je na webu KK. Další věc byla tedy nutnost přesunout zpravodaj na web města.

1. Vytvoření anketního lístku, jak si čtenáři zpravodaj představují, o jaké změny by měli zájem atd.

např.:
velikost stávajícího formátu vyhovuje / nevyhovuje / preferuji formát …
ZUH se mi zdá čitelné / málo čitelné / nečitelné
Informace jsou uspořádány přehledně / nepřehledně
Jaké mi v ZUH chybí informace
Preferuji formát tištěný / digitální / nejlépe obojí
S cenou za tištěnou formu jsem spokojen / spíše spokojen / nespokojen
Komerční reklama na konci ZUH vadí / nevadí / je mi to jedno
Chtěli byste ZUH zdarma do schránek uvítal bych / nemám zájem
Patřím do věkové skupiny do 20 / 20 – 30 /30 – 40 / 40 – 50 /nad 50 let

Anketní lístek by byl přímo vložen do ZUH a byl k mání na prodejních místech. Vyplněný lístek by se buď poslal elektronickou formou emailem, nebo v tištěné podobě vyplněný hodil do schránky na KK, případně je možnost mít ho i online na webu.

2. Celkově zjednodušit grafiku viz přiložený vzor. Sjednotit  písmo ve všech článcích

Vytvořil bych logo “ZUHÁČKO” a pod tím malým Zpravodaj města Uherské Hradiště.
Všeobecně sjednotit psaní datumu a hodin !
Dát na prodejní stánky samolepku “Zuháčko v prodeji zde !”
Motivace prodejců ve stáncích, aby ZUHáčko nabízeli, např. volné lístky, propagační předměty aj.

3. Na podporu ZUH jsem vytvořil doménu www.zpravodajuh.cz, kde by bylo následující:

ke stažení vždy celý ZUH ke konci měsíce (stejně jako je na kkuh.cz)

– vždy upoutávka 3 náhodně vybraných článků včetně fotogalerie
– poslední číslo online k prohlížení na webu
– veškeré kontakty na všechny subjekty (Město Uh. Hradiště, Klub kultury, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum, Městská kina atd.)
– veškeré kontakty na všechny občanská sdružení v přehledném seznamu, nejen sdružení v rámci podpory Klubu kultury, ale všechny co přispívají do ZUH
– veškeré prodejní místa ZUH

Na oplátku by bylo třeba dát na všechny uvedené weby banner, který bude odkazovat na web zpravodaje. Jednoduchou a nenásilnou formou.

Věřím, že tyto kroky by měly významně dopomoci k prodejnosti zpravodaje.

Na závěr přikládám orientační tabulku jak to má ZUH s prodejností.
Věřím, že se najdou společná řešení, aby práce náš všech (celá redakční rada) byla na očích co nejvíce lidí.

4. Orientační prodej ZUH

rok 2012 počet tisků  předplatitelé další prodej / prodáno
leden       830                248                   380/292
únor        830                248                   380/265
březen    810                248
duben     810                233

Namátkou:
Za rok 2011 byl z důvodu nízkého prodeje (1 výtisk měsíčně a to dlouhodobě) zrušen prodej ZUH ve stánku Jarošov, na náměstí Míru a v jednotě “Dukla” Uh. Hradiště.
Nově byl zaveden prodej v prodejně potravin Billa, kde průměrně prodají 9KS / měsíc.

František Elfmark, DiS., Klub kultury (rok 2012)

Zpravodaj města najdete: http://www.mesto-uh.cz/Folders/151882-1-Zpravodaj+mesta.aspx