Aplikaci najdete na nové subdoméně: http://zlepsisvemesto.mesto-uh.cz

Díky aplikaci „Zlepši své město – analýza“ mají nyní občané možnost prohlížet si všechna hlášení týkající se poruch, nedostatků či námětů na zlepšení veřejného prostranství. Do aplikace se lze dostat na úvodní stránce webu v sekci „Zlepší své město“ anebo kliknutím – ZDE.
Cílem aplikace je poskytnout přehledné zobrazení hlášeních občanů a to i do minulosti. Po otevření aplikace se zobrazí podkladová mapa a v ní zaznačená hlášení občanů. Podkladovou mapu si mohou občané zobrazit ve formátu klasické mapy anebo ortofotomapy a poté ji libovolně přibližovat a oddalovat.

Hlášení vyobrazená v mapě mohou být v bodech anebo pomocí heatmapy zobrazující části města, kde bylo hlášení více. Jednotlivá hlášení jsou barevně rozlišena, aby bylo zřejmé v jakém stavu se nachází („přijato“, „v řešení“, „vyřešeno“, „zrušeno“).

Aplikace je vybavena možností zobrazení hlášení podle různých parametrů. Lze vybírat na základě lokality, časového rozmezí, příp.kategorie závady (chodník, městské lesy…). Uživatel si nastaví jednotlivé podmínky pro zobrazení a výsledná množina je pak statisticky vyhodnocena v grafu pod mapu. Prohlížet je možné na všech mobilních zařízeních. V případě vašeho dotaz k samotné aplikaci kontaktujte prosím email webmaster@mesto-uh.cz.

Celá článek na webu města zde