Vláda v pondělí 25. ledna schválila a vydala souhlasné stanovisko k návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který je implementací stejnojmenné evropské směrnice. Má sloužit k řešení problému s jednorázovými plasty, které často končí v přírodě, kde setrvávají velmi dlouho a působí problémy živočichům a následně i člověku. Zákon zakazuje uvádět na trh výrobky, nejčastěji naházené v oceánech, jako jsou vatové tyčinky, brčka, podpěry pro balonky, polystyrenové nádoby a kelímky či plastové talíře, příbory a všechny výrobky z oxo-rozložitelného plastu. Pro další výrobky pak stanovuje požadavky na povinné vedení evidence, označování, osvětovou povinnost nebo hrazení nákladů spojených s těmito výrobky obcím.

Novinkou je také povinný podíl recyklátu v PET lahvích, který je navržen do zákona o obalech.

Piráti omezování jednorázových plastů podporují již dlouho. V mnohých obcích s pirátským vedením došlo k náhradě jednorázových plastových výrobků na akcích i na radnicích. “Plastový odpad v přírodě je obrovský problém. Musíme jednat co nejrychleji a implementace této směrnice je jen prvním, i když velmi důležitým krokem. S tím ovšem souvisí také nahrazování těchto výrobků alternativou, která bude skutečně vhodná a vliv jejího životního cyklu na životní prostředí se neukáže jako ještě horší než je tomu u plastů. Proto považuji za vhodné, aby MŽP nechalo vypracovat studii porovnávající dostupné alternativy právě z tohoto hlediska. Povinný podíl recyklátu v PET lahvích je také dobrý začátek, do budoucna bychom však měli jít dále a požadovat obsah recyklátu i v dalších plastových výrobcích.”