Praha, 15. října 2020 – Poslední dny odhalují, že vláda v průběhu posledních několika měsíců disponovala jasnými daty a dobře věděla, co v následujících týdnech nastane. Vzhledem k blížícímu se datu voleb však místo rozhodného postupu řešila svůj mediální obraz a prezentaci.

„Již v prezentaci na začátku srpna uvedlo Ministerstvo zdravotnictví aktuální hodnotu reprodukčního čísla R rovno 1,26. Pokud jej dosadíme do modelu WHO, vyjde číslo, které lehce překračuje dnešní hodnoty. Ministerstvo zdravotnictví tuto informaci patřičně nezhodnotilo a nezavedlo patřičná opatření. K nim se až na konci srpna odhodlal ministr Adam Vojtěch, jehož sice zmatečná, ale ospravedlnitelná opatření, následně bez jakéhokoliv zdůvodnění odmítl premiér Babiš, zjevně pod tlakem mediálních poradců,” komentoval pirátský poslanec Ondřej Profant.

„V září se situace začala rapidně zhoršovat a reprodukční číslo stouplo z 1,1 na 1,5. Od půlky měsíce bylo nade vší pochybnost, že je třeba zavést opatření. Když jsme v září překročili hranici 5 procent pozitivně testovaných, překročili jsme zároveň číslo od kterého Evropská komise doporučuje lockdown, aniž by na to vláda jakkoliv reagovala. Již 17. září odhadoval ÚZIS reprodukční číslo R na 1,59 a načrtl scénář zavedení výrazných opatření již od 24. září. Podle poslední prezentace z 10. října je R odhadováno na 1,53. Při tomto čísle se počet nakažených zdvojnásobí každých 9 dní! Celé září a první půlku října tak nemoc postupovala touto rychlou geometrickou řadou bez efektivního brždění. Piráti na špatný stav upozorňovali několikrát – 18. září jsme v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci představili souhrn konkrétních návrhů proti přetížení zdravotnictví a zmrazení celé ekonomiky a apelovali na nutnost rychlé reakce,” poznamenal Profant, a dodal.

„Andrej Babiš situaci celou dobu bagatelizoval. Vláda věděla, že klíčové trasování v podání našich hygienických stanic je zcela Potěmkinovou vesnicí. Jeví se jako evidentní, že s opatřeními vláda čekala kvůli krajským volbám. To je absolutní pohrdání lidskými životy.”

 

Co lze dělat nyní?

1)     Připravit zdravotní systém na nápor nemocných

Pomoci může:

 • Celostátní organizace aktivit.
 • Kvalitní spolupráce mezi nemocnicemi.
 • Sdílení stávajících pracovníků a “povolání” vyškolených lidí, kteří nepracují v oboru.
 • Zajištění zázemí zdravotnímu personálu (např. hlídání dětí).

2)     Příprava na rozvolnění: Nemůžeme k epidemii přistupovat laxně jako v srpnu až polovině října. Musíme nasadit opatření, která dovolí žít a zároveň ochrání naše zdraví. Jinak nás čeká 3. a ještě horší vlna.

Opatření:

 • Opravit testování a trasování: volat v řádu hodin od pozitivního testu.
 • Nastolit dlouhodobá a transparentní opatření, která se nebudou měnit.
 • Komunikovat s občany. Občané musí vědět, proč se děje to, co se děje, kdy se začne dít něco jiného.
 • Komunikovat s odborníky. Mnoho odborníků je připraveno pomoci. Stát se tomu brání – nezveřejňuje veškerá dostupná data a modely.

Je třeba se vyvarovat:

 • Zmatečným opatřením na poslední chvíli.
 • Siláckým řečem nebo bagatelizaci, které zakrývají nepěknou realitu.
 • Ukončit bezhlavé zavírání provozů, předejít krachům, ztrátám zaměstnání a minimalizovat výdaje na případné kompenzace.