Jsem rád, že mohu z pozice místopředsedy petičního výboru říci, že Sněmovnou a Senátem prošel digitalizační balíček, tzv. DEPO, v jeho senátní verzi, který navíc obsahuje i myšlenku mého pozměňovacího návrhu doplňující petiční zákon o pravidla umožňující realizaci petičního práva prostřednictvím portálu veřejné správy (nástrojem). Tento nástroj má vytvořit Ministerstvo vnitra.

Organizátor petice v rámci tohoto nástroje vytvoří sekci pro konkrétní petici a zadá potřebné údaje (tj. čeho se petice týká, do kdy je možno petici podpořit, identifikaci toho, kdo petici sestavil v rozsahu jména, příjmení a bydliště, alternativně údaj o petičním výboru a identifikaci toho, kdo zastupuje petiční výbor při styku se státními orgány v rozsahu jména příjmení a bydliště). 

Petenti se pod petici podepíší v prostředí nástroje, kdy tento podpis nahrazuje prohlášení o podpoře petice potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Takovým prostředkem pro elektronickou identifikaci bude zejména občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Nástroj po přihlášení petenta vygeneruje řádek obsahující jeho jméno, příjmení a bydliště. Pro vyslovení podpory dané petici klikne petent na tlačítko „Podpořit petici“. Po ukončení sběru podpisů organizátor petici vygeneruje jako celek a aplikace, eventuálně organizátor petice připojí údaje o organizátorovi v rozsahu jméno, příjmení a bydliště, popř. údaje o členech petičního výboru a osobě, která je oprávněna petiční výbor zastupovat ve styku se státními orgány. Takto vygenerovaná petice bude zaslána datovou schránkou správce portálu veřejné správy do datové schránky organizátora petice a tento ji následně může odeslat (prostřednictvím své datové schránky či jiným způsobem) orgánu veřejné moci, jemuž je petice adresována.

Musím připomenout, že tato úprava petičního zákona koluje Poslaneckou sněmovnou již od května 2019, které jsem spolupředkladatel.  Právě toto doplnění je obsaženo pod ST 475.

Beru jako pozitivní, že se vláda tímto návrhem inspirovala a tuto změnu začlenila do výše zmíněného vládního návrhu zákona ST 756, který byl předložen Poslanecké sněmovně dne 18.2.2020, jelikož si myslím, že i petiční právo by mělo užívat výhody 21.století.

 

Více informací zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ridici-priste-uz-jen-s-obcankou.html