V pořadí již šesté Veřejné fórum o rozvoji města se bude konat v pondělí 27. 4 .2015 od 17:00 – 19:00 hod. ve Velkém sále Reduty v Uherském Hradišti.

Veřejné fórum je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele a pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak se město rozvíjí, a sdělit nám své podněty pro jeho další rozvoj s cílem zlepšit kvalitu života občanů v našem městě. K diskusi o tom, co se uskutečnilo, realizuje nebo připravuje, budou připraveny tematické stoly z oblastí:

  1. Rozvoj města a hospodaření
  2. Životní prostředí a zdraví
  3. Vzdělávání, sport, kultura a cestovní ruch (volnočas. aktivity)
  4. Doprava
  5. Sociální služby
  6. Prevence a bezpečnost
  7. Stůl mládeže
  8. Otevřený úřad

Občané se dozvědí, v jaké fázi řešení jsou náměty z loňského veřejného fóra a budou moci pojmenovat další náměty, které se stanou podnětem k hledání optimálního řešení v tomto roce. U jednotlivých tematicky vyčleněných stolů budou mít příležitost diskutovat s odborníky i vedením města o aktualitách či novinkách. Na závěr dojde ke společnému pojmenování nových „10 problémů města“, o kterých bude hlasovat veřejnost.

Fórum bude moderovat Ing. Dana Diváková, ředitelka institutu komunitního rozvoje. Program bude zahájen krátkým tanečním vystoupením ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Šikula. Součástí programu bude i slosování tomboly a drobné občerstvení.

plakat VF2015