Vážení, jak již dlouhodobě bývá zvykem, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů. Termíny přistavení kontejnerů jsou v přiložené mapce. Kontejnery na kompostovatelný BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí (Sady, Vésky, Míkovice a Jarošov) po dobu jednoho týdne. Kontejnery jsou určeny na trávu, plodiny, listy apod. Do kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad. Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 – 13 hod. Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v přiložené mapce.

 

 

Do kontejnerů nepatří stavební suť a nebezpečný odpad (barvy, ropné látky, autobaterie, atd.). MAPKA SBĚRU ODPADU A TERMÍNY:  Leták odpady 2020.pdf

Zdroj: https://www.mesto-uh.cz/v-rijnu-a-v-listopadu-pristavi-mesto-kontejnery-na-odpad