Dnes 3. 12. 2020 se nám ve Sněmovně podařilo prosadit usnesení, ve kterém jsme vyzvali ministra Brabce k vypracování závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen. S kolegyní Danou Balcarovou ve sněmovně kauzu od začátku sledujeme a proto na Výboru pro životní prostředí uspořádáme 11. prosince kulatý stůl! 

Dostal jsem z médií také tři otázky, kdy vám odpovědi popisují mé kroky v této věci.

  • V čem spatřujete největší problém?

Především, že vyšetřování této katastrofy nemá konce. Transparentnost je v podstatě nulová a tak ani netušíme, zda byly odebrány včas všechny potřebné vzorky, zda se něco nezanedbalo hned v počátku… Pochybnosti narůstají, svědci se vyjadřují v tom smyslu, že ČIŽP na místo přijela se zpožděním, že některé odebrané vzorky byly ztraceny, že klíčoví svědci byli vyslechnuti až po více než měsíci… Je toho dost, co budí nedůvěru v postup příslušných orgánů. Další věc jsou ty následující úniky dalších látek. Ptám se, jak je to vůbec možné? 

  • Co konkrétního by se mělo v tuto chvíli stát?

Musí dojít k nalezení příčin zářijové havárie i menších událostí, které následovaly potom a pravděpodobně s první havárií nesouvisí, a k přijetí takových opatření, aby se něco podobného neopakovalo. 

Vyšetřovací orgány by tedy měly nadále věnovat kauze maximální úsilí, prošetřit skutečně všechny podezřelé subjekty, ať už patří pod Agrofert nebo ne, a byl bych velmi rád, kdyby o průběhu vyšetřování byla lépe informována veřejnost. 

MŽP by mělo, jak koneckonců ministr Brabec již přislíbil, přijmout opatření, která jsme schválili usnesením VŽP, a také vypracovat metodický pokyn, aby bylo do budoucna jasné, jaké orgány mají v podobných případech (i když věřím, že už podobné případy nebudou!) kdy jednat, co je jejich úkolem, jaké mají pravomoce a jak probíhá předávání informací. Měly by být prošetřeny všechny varianty toho, co se mohlo stát, ať už šlo o únik kyanidů, fenolu, chlóru, či úplně jiné látky. Mělo by být také přezkoumáno jednání ČIŽP, která měla podle výpovědí určitých svědků přijet na místo až dvě hodiny po ohlášení havárie. 

  • Jaké kroky činíte vy osobně v této záležitosti?

O tuto kauzu se zajímám od samotného počátku. Zhruba týden po havárii jsem poslal žádost  poskytnutí informací na ČIŽP a interpelaci na ministra Brabce, kde jsem se ho ptal na několik otázek, interpelaci najdete zde https://www.frantisekelfmark.cz/pirati-se-ptaji-jak-pokracuje-vysetrovani-ekologicke-katastrofy-v-rece-becve-trvaji-na-dopadeni-vinika-i-lepsi-ochrane-toku/.  Krátce po havárii jsem také nechal odebrat a zanalyzovat vlastní vzorky z řeky. Vytvořil jsem web https://zazivoubecvu.cz/, kde sdílíme aktuální informace a články z médií, které se havárie týkají, a také je zde odkaz na výzvu organizace Arnika “Řeky bez jedů”. Vystoupil jsem při prvním projednávání kauzy ve Sněmovně, na VŽP jsem byl zpravodajem tohoto bodu. Spolupracuji s pirátskými zastupiteli Hanou Ančincovou (náměstkyně hejtmana pro ŽP ve Zlínském kraji) a Denisem Rychtarem (předseda výboru ŽP v ZLK). V minulém týdnu jsem podal další interpelaci na pana ministra.