Duben je měsíc zasvěcený ekologii, vzdělávacím kampaním a letos se již potřetí bude konat celorepubliková akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Díky Informačnímu centru pro mládež se v Uherském Hradišti letos už podruhé v sobotu 16. dubna zapojí dobrovolníci, školy i organizace, kterým na svém okolí a životním prostředí opravdu záleží. Všem, kteří se akce zúčastní již nyní velmi děkuji a této podpory si velmi vážím.

Akce je v Uherském Hradišti rozdělena do tří rovin.

„První rovina jsou samozřejmě školy, se kterými Informační centrum pro mládež úzce spolupracuje během celého roku, okolí školy je chápáno i jako vizitka žáků. Je čistě na úvaze jakékoli hradišťské školy, zda se se svými žáky zapojí a širší okolí své školy uklidí, přesto nelze pominout, že právě výchova a vzdělávaní už v nejútlejším věku k šetrnému a ekologickému způsobu života je nejvíce efektivní.“ Školy se stále mohou přihlašovat na e-mailu icm@icmuh.cz do 4. dubna.

„Druhá rovina je široká veřejnost, kdy bude v sobotu 16. dubna uklízena a čištěna Výšina sv. Metoděje a nejbližší okolí. Sraz bude v 8 hod v prostorách bývalého židovského hřbitova, pytle a sběrný kontejner bude zajištěn díky úzké spolupráci s Městem Uherské Hradiště,“  dodává radní František Elfmark. „Dobrovolníci by si měli vzít hlavně vhodné oblečení a pracovní rukavice a samozřejmě dobrou náladu“ upozorňuje radní za životní prostředí, který se již druhým rokem bude akce také účastnit. Koordinace na místě bude prováděna díky spolupráci s MS Korábek Mařatice-Sady-Vésky.

Poslední rovina oslovuje především majitele bezpočetných krabic na půdách a ve sklepech, kterých se lidé často zbavují jako „harampádí“. Je totiž spousta předmětů, které by mohly obohatit sbírky Slováckého muzea či expozice Parku Rochus a zajistit tak budoucím generacím další doklady běžného života místních obyvatel. Akcí „Od lžičky po kredenc“ vyhlašuje ICM ve spolupráci s uvedenými organizacemi, Městem Uherské Hradiště a Slováckou tržnicí sběr předmětů, vybavení domácnosti a nábytek do roku 1950, např. stoly, židle, kredence, otomany, štokrlata, obrazy, kuchyňské nádobí a náčiní, bytový textil, drobné zemědělské a vinařské nářadí. Vše je možné nosit během soboty 16. dubna 2016 8.00 – 12.00 hod (případně od 19. – 22. 4.) ke Slovácké tržnici. Předměty a vybavení přeberou etnografové či obsluha prodejního stánku Tradiční výrobek Slovácka oproti darovací smlouvě. Pořadatel si vyhrazuje předmět odmítnout.

Podpořte třídění odpadu v našem krásném městě.