Opatření, mající za cíl omezení šíření nového koronaviru, se dotýkají mnoha oblastí našeho života. Mnohdy je matoucí se orientovat v tom, co vše bychom měli a neměli dělat pro to, aby byla pandemie co nejdříve za námi. Některé věci nás napadnou intuitivně, např. častější mytí rukou nebo dodržování rozestupů mezi lidmi. Ovšem změna dalších návyků už tak intuitivní není. Věděli jste, že v případě potvrzené nákazy koronavirem i nařízené karantény by Vaše domácnost neměla třídit odpad?

 

 

Důvodem je schopnost koronaviru ulpívat a přežívat na površích předmětů. Na plastových a nerezových površích je to dle studie vědců z National Institutes of Health, CDC, UCLA a Princeton University z března letošního roku 2 – 3 dny, na kartonu potom 24 hodin (jak je to s dalšími povrchy zde).

Z důvodu obavy, aby nedošlo touto cestou k nákaze pracovníků, kteří s tříděným odpadem dále pracují, se tedy nakažené osoby a osoby v karanténě mají třídění dočasně vzdát a veškerý svůj obal dávat v uzavřených pytlích o tloušťce min. 0,2 mm do směsného odpadu. Tyto pytle by pak měly být před vynesením ještě ošetřeny dezinfekčním prostředkem. MŽP vydalo k zacházení s odpadem na jaře tento návod. Při nynější druhé vlně koronaviru pravidla zůstávají stejná. 

Tato pravidla mají minimalizovat riziko nákazy osob, pracujících s komunálním odpadem. 

Odborníci, mikrobiologové i lékaři (např. mikrobiolog profesor Goldman či doktor Blumberg z kliniky infekčních chorob),  však upozorňují, že riziko nákazy z povrchů předmětů je malé, protože množství životaschopných virů se rychle snižuje a k nákaze je vždy nutné dostat virus do těla skrze dýchací cesty nebo sliznice, tedy sáhnout si neumytýma rukama po kontaktu se zasaženým povrchem na obličej. Mnohem pravděpodobnější je tak přímý přenos nákazy z člověka na člověka. I toto malé riziko bychom se ovšem měli snažit eliminovat, abychom pandemii překonali co nejdříve, proto nejen ČR, ale i třeba Německo doporučuje podobná opatření co se týče zacházení s odpadem.

 

Zdroje informací:

https://www.mzp.cz/cz/news_20200923-co-s-pouzitymi-rouskami

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu/$FILE/SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf

https://iweb3.fnusa.cz/stabilita-viru-sars-cov-2-v-prostredi/

http://www.szu.cz/tema/prevence/novy-koronavirus-vydrzi-na-povrchu-nekolik-hodin

https://www.webmd.com/lung/how-long-covid-19-lives-on-surfaces

https://www.webmd.com/lung/news/20200903/coronavirus-on-surfaces-whats-the-real-risk

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-center

https://www.bmu.de/en/pressrelease/waste-separation-more-important-than-ever-during-coronavirus-pandemic/