V horizontu týdne přijde všem domácnostem v místní části Míkovice informační leták (včetně tří pytlů) do schránek s tímto zněním.

Město Uherské Hradiště by chtělo v rámci zkvalitnění služeb občanům spustit pilotní projekt na pytlový svoz plastů v místní části Míkovice. Ty byly pro pilotní projekt zvoleny z důvodu příhodného geografického členění. Bude se jednat pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu.

Cílem pytlového svozu je pomoci obyvatelům vyseparovat co možná největší množství plastů z komunálního odpadu a umožnit jim plasty třídit v pohodlí domova. Na základě vyhodnocení pytlového sběru v uvedené lokalitě i ohlasů obyvatel (ať už pozitivních či negativních) bude město zvažovat rozšíření pytlového sběru v dalších městských částech.

Obyvatelé této lokality obdrží žluté pytle, do kterých patří PET láhve od nápojů, kelímky (např. od jogurtů), plastové sáčky, tašky a fólie, obaly z plastů i polystyrénu (např. od sušenek, těstovin, od kosmetiky apod.) a výrobky z plastů i polystyrénu (kartáčky na zuby, jednorázové holicí strojky, hračky apod.). Je důležité plastové lahve důkladně sešlápnout nebo zmačkat a obaly od potravin je potřeba zbavit největšího znečištění krátkým vypláchnutím.

[su_quote]Do pytlů nepatří výrobky z PVC, novodurové trubky, linolea a obaly od nebezpečných látek jako jsou například motorové oleje, barvy a nebezpečné chemikálie.[/su_quote]

Svoz pytlů proběhne každou druhou středu v měsíci, tedy v termínech:

14. 10. 2015  /  11. 11. 2015  /  09. 12. 2015

Dobře zavázané a pokud možno maximálně naplněné pytle přichystejte večer před uvedeným termínem nebo brzy ráno před svůj dům. V případě potřeby dalšího pytle na plast, si lze vyzvednout každý čtvrtek od 17:00-19:00hod. na pobočce Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Míkovicích, kde Vám jej po předložení občanského průkazu vydá zaměstnanec knihovny.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Armenia Radka Chybíka, telefon 572 525 372, e-mail radek.chybik@mesto-uh.cz.

Podpořte prosím třídění odpadu v naše městě. Děkuji vám.