SPOLUPRÁCE NA TESTOVÁNÍ VÝROBKŮ S MĚSTEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZA ROK 2015

Město Uherské Hradiště v roce 2015 zahájilo spolupráci s firmou mmcité, která zahrnuje testování městského mobiliáře přímo v terénu, tedy v ulicích našeho města. Osobně si této spolupráce velmi vážím, nejen kvůli tomu, že se výrobní hala firmy mmcité nachází v Bílovicích nedaleko města Uherské Hradiště, ale také kvůli finančním úsporám, které zapůjčení nebo darování mobiliáře a jeho pravidelný servis městskému rozpočtu přináší. Výběr mobiliáře má také významný dopad na vzhled i funkčnost nově revitalizovaných prostor, i proto je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost.

TZ mmcité

Česká firma mmcité, výrobce městského mobiliáře sídlící v Bílovicích u Uherské Hradiště a vyvážející své produkty do celého světa, se rozhodla ve spolupráci s městem Uherské Hradiště testovat své výrobky
a výrobní technologie přímo v terénu, v běžném městském provozu v lokalitě města. Důvodem je co nejvěrnější simulace podmínek, do kterých jsou naše výrobky primárně určeny. Sebelepší zkušebna či klimatická komora nemůže nahradit dopad městského života na trvanlivost a funkčnost našich laviček, odpadkových košů, přístřešků pro kola, autobusových zastávek atd.

Partnerství postavené na vzájemné spolupráci při testování, kdy mmcité je ochotno darovat či zapůjčit své výrobky a město nabídne vhodnou lokalitu, nese taky výhody pro město samotné. Jakékoliv instalace mobiliáře, které vizuálně již neodpovídají architektonické koncepci města a veřejný prostor spíše narušují (zejména mobiliář po záruční lhůtě, jakkoliv poškozený zubem času, vandalstvím…) lze velmi výhodně nahradit novým, který bude pravidelně monitorován a servisován. Spojení s městem Uherské Hradiště chápeme jako naprosto jasný a pochopitelný krok už kvůli vzájemné místní a názorové příslušnosti.
mmcité jako lokalní firma bude vždy propagovat a upřednostňovat město Uherské Hradiště před ostatními. Jsme proto rádi, když Uherské Hradiště stejně tak věnuje svou pozornost a podporuje místní výrobce. Z naší strany může město počítat s vizuální propagací v rámci našich newsletterů, na tento rok připravujeme interní zpravodaj o naší vývojové činnosti a budeme jen rádi, pokud zásadní výsledky vývoje
ve spolupráci s městem budeme moci prezentovat i v rámci veřejných tiskových zpráv a webových stránek firmy.

Na konci listopadu 2015 jsme takto zdarma vyměnili již nevyhovující dřevěné desky u 24 stávajících laviček mmcité v lokalitách Kasárna a ZŠ Větrná na sídlišti Východ. Zde testujeme nové dřeviny vhodné pro městský nábytek a jejich trvanlivost vůči povětrnostním vlivům a městské zátěži. Fotografie z instalace město již obrželo minulý rok. První výsledky budou zřejmé v průběhu května/června. V tomto roce bychom rádi pokračovali v nastaveném kurzu, vedle laviček máme zájem o testování odpadkových košů a přístřešků na kola. Pokud se povede s nějakým předstihem, nabídli bychom i jednu autobusovou zastávku, ale to je zatím věcí delšího časového horizontu. Spolupráce s městem Uherské Hradiště si velmi vážíme a budeme rádi, když bude pokračovat jak v tomto roce, tak i v dalších letech.

Jiří Zapletal
vedoucí střediska vývoje
www.kovocite.cz