Město Uherské Hradiště zahajuje léto spuštěním nového webu

Už je léto? Zbrusu novou podobu dostaly oficiální webové stránky města Uherské Hradiště. Město je spustilo dne 21. června. Obměna původních stránek byla vzhledem k technickému pokroku již nevyhnutelná. Dosavadní adresa www.mesto-uh.cz zůstává zachována, jinak ale návštěvník postřehne řadu změn a vylepšení. Uživatelé se mohou těšit zejména na rychlejší vyhledávání a lepší orientaci.

Nové stránky jsou zpracované podle nejnovějších trendů dnešní doby a pro návštěvníky je připravena modernější, zabezpečenější a především přehlednější grafická podoba. Design stránek umožní snadný a efektivní přístup například i z mobilních telefonů či tabletů.

Na tvorbě nových webových stránek se pracovalo od poloviny října roku 2016 a dodavatelem se podle výsledků výběrového řízení stala brněnská společnost QCM, s.r.o. Cena webu je 181.500 Kč a 363.000 Kč za technickou podporu na období 5 let). Podkladem pro jejich tvorbu a strukturu se stala marketingová analýza (hitmapy, Google analytics, dotazníková šetření mezi občany, osobní schůzky apod.), kterou si město nechalo zpracovat v loňském roce. Výsledek analýzy poskytl přehled o aktuálním využívání webových stránek pomocí několika metod výzkumu. Jednak byla pomocí speciální aplikace analyzována návštěvnost, dále také proběhlo na webových a facebookových stránkách dotazníkové šetření mezi uživateli a byly uskutečněny také hloubkové rozhovory s občany. Zjištěné závěry analýzy ukázaly, že na původních stránkách byla negativně vnímána především jejich neintuitivní struktura a pomalá rychlost načítání.

Díky novému systému uložení dat si návštěvníci stránek vyhledají požadované informace pohodlněji a rychleji. Zásadní změnou je pak rozdělení obsahu do tří velkých logických celků (OBČANTURISTA/VOLNÝ ČAS – PODNIKATEL), které by mělo uživatelům usnadnit základní orientaci.

Upozorňujeme návštěvníky nových webových stránek města Uherské Hradiště, že nyní nastává “testovací období“, při kterém ještě může docházet k drobným úpravám, protože až plný provoz může napomoci odhalit  určité nedostatky.

Pevně věřím, že nové webové stránky města dobře poslouží všem občanům i návštěvníkům a že na nich vždy naleznou potřebné informace. Ještě dopracováváme nauková ukázková videa, aby každý občan, který něco hledá a nemůže najít, měl video návod jak na to.

Článek na webu města zde: http://www.mesto-uh.cz/mesto-zahajuje-leto-spustenim-noveho-webu

 

Práce na portále města Uh. Hradiště jsou v plném proudu

Práce na internetových stránkách města Uherské Hradiště.

Vyšlo ve Slováckém deníku

Otázku webové prezentace města má ve své kompetenci radní František Elfmark.

Ten se mimo politickou dráhu 14 let profesně sám zabýval tvorbami webových stránek a ještě před svým vstupem na radnici byl členem speciální rady portálu města. “I z toho důvodu jsem už dříve viděl chyby, které jsou s touto prezentací spojeny, a od samotného počátku byla aktualizace webových stránek jednou z mých priorit. V porovnání s okolními městy si nemyslím, že by sice byly úplně špatné a svého času byly určitě na dobré úrovni, nicméně dnes už opravdu neodpovídají potřebám této doby. Jsou dost pomalé a nepřehledné a stejně tak potřebuje oživit i jejich vzhled. Navíc je zapotřebí reagovat na moderní dobu smartphonů a tabletů přizpůsobit stránky novým technologiím,” komentoval František Elfmark současný městský portál, který funguje od roku 2010. I proto se vedení radnice nakonec podle jeho slov pro nové internetové stránky rozhodlo.

Všemu ovšem musí předcházet podrobná analýza. “Je zapotřebí zjistit veškeré technické aspekty, které jsou s nimi spojené. Některé analýzy jsme si prováděli sami, analýzy většího rozsahu byly zadány specializované firmě. Ta mimo jiné oslovila samotné občany a provedla své průzkumy. Na základě nich obdržíme  výstupy, které poukážou na negativa a naopak naznačí, jak by stránky měly být uzpůsobeny, aby občanům co nejvíce vyhovovaly,” vysvětlil hradišťský radní. Mimo to vedení města hledá inspiraci i u jiných obcí. “Abychom věděli, s jakými problémy se potýkají pro změnu zase ony. Všechny tyto záležitosti si však žádají čas a nelze je učinit bez této analytické části. Nové stránky by měly sloužit bez větších zásahů alespoň dalších pět let a to v takové kvalitě, abychom se naopak stali vzorem pro jiná města,” dodal František Elfmark. Letos v červnu by se mohlo podle něj uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele nové prezentace města, ta by mohla začít plně fungovat do konce letošního roku. V souvislosti s jejím pořízením radnice počítá s náklady kolem 200 tisíc korun.

Předpokládaný harmonogram prací

Únor – Květen 2016 – zpracování marketingové analýzy
Květen 2016 – připravení VZ a její vypsání (termín pro zpracování nabídek 3-4 týdny)
Červen 2016 – vyhodnocení VZ
Červen – Listopad 2016 – realizace zakázky
Listopad 2016 – testovací provoz
Prosinec 2016 – spuštění

Náhled jedné z variant wireframe

screenshot 2016-05-02 14.05.15