Aktualizace internetových stránek města Uh. Hradiště

Jsem velmi rád, že po důkladném zkoumání celého stávajícího webu města a jeho nedostatků a analyzování požadavků na změny, se přistupuje k  postupné změně internetových stránek města Uherské Hradiště. Přesto i nadále žádám všechny uživatele webu, aby mi přes formulář posílali své připomínky, návrhy, pozitivní i negativní zkušenosti, apod. Analýza bude probíhat do konce měsíce ledna 2016.

Jaké budou další kroky:

  • vytvoření projektového týmu, který se bude změnou www stránek zabývat 11/2015
  • analýza požadavků od občanů města 11/2015 – 1/2016
  • 2/2016 vyhodnocení a tvorba analytické častí + schématického (wireframe) rozčlenění www modelu
  • vypsání VZ na dodavatele redakčního systému (kódu) webu 2/2016
  • programování webu a jeho migrace, testování 3/2016 – 6/2016

Věřím, že tak očekávaná změna bude velkým přínosem pro všechny.  Osobně si dávám velmi záležet na tom, aby celý web byl mnohem přehlednější, modernější a především užitečnější pro obyvatele našeho města.

web města: www.mesto-uh.cz

Otevření nové terapeutické dílny centra Naděje v Průmyslové ulici

Včera jsem se zúčastnil otevření nové terapeutické dílny centra Naděje, kde již nyní pracuje 40 lidí s tělesným handicapem a je plánováno rozšíření až na 50 osob. Terapeutickou dílnu provozuje Otrokovická pobočka centra Naděje. Více info na jejich www stránkách.

Služba je určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Nezanedbatelným přínosem je možnost jejich denního setkávání a soužití s ostatními lidmi.

Smyslem této služby je také pomoc uživatelům opouštějícím ústavy v rámci procesu začlenění se do běžné společnosti.  Program dílny je zaměřen na rukodělnou výrobu keramiky, pletení košíků, navlékání korálků, výrobu polštářů plněných molitanem, výrobu šperků a dekupáž. Výrobky klientů dílny jsou vždy originální, proto bude jejich prodej součástí činnosti dílny. Během otevření bylo možno zakoupit i první výrobky z dílny.

Osobně jsem si rád některé výrobky této dílny zakoupil, a to nejen proto, abych podpořil centrum, protože z peněz utržených za výrobky potom dále centrum nakupuje materiál pro výrobu apod. Byl jsem velmi potěšen, kolik na otevření přišlo lidí. Tipoval bych to snad i na stovku. Když se ujal jeden z klientů centra zpěvu a zapěl Palo Haberu, strhla se tam neskutečná mela tanečků a popěvků. Bylo to naprosto spontánní a pocitové. Závidím těmto lidem, jak se nebojí vášní a jak je dokážou během chvilky dát najevo.

Ano byl jsem rád, že jsem tam mohl být a alespoň tuto krátkou dobu mohl prožít uprostřed bezprostředních a velmi příjemných lidí.

Článek ze Slováckého deníku najdete zde.

 

Novinky ve svozu bioodpadu v Uherském Hradišti

V letošním roce čeká občany města Uh. Hradiště hned několik novinek týkající se svozu bioodpadů. Občané, kterým nestačí městem dodaná nádoba na bioodpad (120 l) si mohou na vlastní náklady koupit další jednu nádobu (120 l cena  870,- vč. DPH nebo 240 l cena 1300,- vč. DPH) a při pravidelném svozu bioodpadu jim bude i tato další nádoba vyvezena. Nové nádoby mohou například zakoupit u firmy HRATES a.s. na ul. Průmyslové 1153.

V případě jednorázového většího množství bioodpadu (především v podzimních měsících) mohou občané využit biologicky rozložitelných pytlů (tzv. “škrobové pytle“). Tyto pytle si mohou občané zakoupit za 22Kč ve sběrných dvorech firmy Hrates a.s., ul. Moravníky 905 a také v areálu Sběrných surovin UH, s.r.o., ul. Průmyslová 1147 v druhé polovině roku 2015.  Jiné tipy pytlů nemohou být z provozních a technologických důvodů sbírány.

Odbor životního prostředí avšak i nadále preferuje kompostování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a jeho využívání tamtéž. Občan si pak může svůj biologický odpad dál využít např. na vlastní zahrádce a nebo ho pak vloží do nádob, ale již v kompostované podobě tzn. v celkově menším objemu.

Ať už využijí občané jakoukoliv variantu, svoz jim bude nadále i za větší množství bioodpadu prováděn zdarma.

Svozový kalendář bioodpadů i ostatních odpadů z domácností pro rok 2015 najdete na webových stránkách města: www.mesto-uh.cz v sekci životní prostředí / svoz odpadů.
Nebo vám tištěné přijdou do schránek během prvních 14 dní v únoru.