Zpravodaj města Uherské Hradiště najdeme od července 2016 všichni ve schránce

Mám velkou radost, že mohu i touto cestou oznámit, že od začátku července letošního roku najdete zpravodaj města Uh. Hradiště (ZUH) zdarma ve svoji schránce. Město dotuje své příspěvkové organizaci Klubu kultury částku na pokrytí rozeslání do všech schránek. Vize do budoucna je ovšem taková, že si Klub kultury na distribuci do schránek vydělá formou inzerce, která bude vložená uvnitř zpravodaje, a to tak, aby obsah nijak nenarušovala.

Krátce z nedávné historie

Většina z vás zřejmě ví, že od roku 2011 pracuji jako grafik právě v příspěvkové organizaci Klub kultury (KK), která pro město připravuje (graficky sází) tento zpravodaj města. V roce 2011 jsem nástupem do KK převzal kompletní grafické práce na zpravodaji právě já. Zabralo mi to vždy 1/3 práce na KK. Během let 2011 a 2012 jsem se snažil zpravodaj někam posunout. Hlavní důvod nebyl obsah, ale dle mých zkušeností fakt, že velká část Hradišťáků vůbec netušila, že takový zpravodaj město vydává. Moji analýzu, kterou jsem vypracoval a předal panu řediteli KK, najdete níže. Ten mi k ní neřekl vůbec nic. Skončila nevyužitá v šuplíku. Od roku 2014 pracuji na městě jako radní, docela mě tudíž zarazilo, že opět nikoho nezajímal můj názor na nové zpracování zpravodaje, nebyl jsem ani zařazen do pracovního týmu, který novinky a změny ve zpravodaji řešil. To, že takový tým vznikl, jsem zjistil úplnou náhodou.

Jsem velmi rád, že toto médium od příštího měsíce najdete ve svých schránkách. Doufám, že i informace v něm budou pro město (redakční radu zpravodaje) prioritní a nebudou se zdvojovat např. v magazínu S+ (ten považuji spíše za reklamní tiskovinu a nikdy jsem v něm nenašel nic navíc právě oproti zpravodaji). Zpravodaj města Uherské Hradiště má za sebou více než padesátiletou tradici a je nutné jeho kvalitu udržet.

Moje analýza z roku 2012 – Navrhové změny ZUH – vize byla zpravodaj města s názvem – ZUHÁČKO

Jako první jsem zavedl online listování zpravodaje https://issuu.com/elfik/docs/zuh_komplet_01/1, což pomohlo zvýšit návštěvnost a čtivost. Překvapilo mě, že zpravodaj města není na webu města, ale je na webu KK. Další věc byla tedy nutnost přesunout zpravodaj na web města.

1. Vytvoření anketního lístku, jak si čtenáři zpravodaj představují, o jaké změny by měli zájem atd.

např.:
velikost stávajícího formátu vyhovuje / nevyhovuje / preferuji formát …
ZUH se mi zdá čitelné / málo čitelné / nečitelné
Informace jsou uspořádány přehledně / nepřehledně
Jaké mi v ZUH chybí informace
Preferuji formát tištěný / digitální / nejlépe obojí
S cenou za tištěnou formu jsem spokojen / spíše spokojen / nespokojen
Komerční reklama na konci ZUH vadí / nevadí / je mi to jedno
Chtěli byste ZUH zdarma do schránek uvítal bych / nemám zájem
Patřím do věkové skupiny do 20 / 20 – 30 /30 – 40 / 40 – 50 /nad 50 let

Anketní lístek by byl přímo vložen do ZUH a byl k mání na prodejních místech. Vyplněný lístek by se buď poslal elektronickou formou emailem, nebo v tištěné podobě vyplněný hodil do schránky na KK, případně je možnost mít ho i online na webu.

2. Celkově zjednodušit grafiku viz přiložený vzor. Sjednotit  písmo ve všech článcích

Vytvořil bych logo “ZUHÁČKO” a pod tím malým Zpravodaj města Uherské Hradiště.
Všeobecně sjednotit psaní datumu a hodin !
Dát na prodejní stánky samolepku “Zuháčko v prodeji zde !”
Motivace prodejců ve stáncích, aby ZUHáčko nabízeli, např. volné lístky, propagační předměty aj.

3. Na podporu ZUH jsem vytvořil doménu www.zpravodajuh.cz, kde by bylo následující:

ke stažení vždy celý ZUH ke konci měsíce (stejně jako je na kkuh.cz)

– vždy upoutávka 3 náhodně vybraných článků včetně fotogalerie
– poslední číslo online k prohlížení na webu
– veškeré kontakty na všechny subjekty (Město Uh. Hradiště, Klub kultury, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum, Městská kina atd.)
– veškeré kontakty na všechny občanská sdružení v přehledném seznamu, nejen sdružení v rámci podpory Klubu kultury, ale všechny co přispívají do ZUH
– veškeré prodejní místa ZUH

Na oplátku by bylo třeba dát na všechny uvedené weby banner, který bude odkazovat na web zpravodaje. Jednoduchou a nenásilnou formou.

Věřím, že tyto kroky by měly významně dopomoci k prodejnosti zpravodaje.

Na závěr přikládám orientační tabulku jak to má ZUH s prodejností.
Věřím, že se najdou společná řešení, aby práce náš všech (celá redakční rada) byla na očích co nejvíce lidí.

4. Orientační prodej ZUH

rok 2012 počet tisků  předplatitelé další prodej / prodáno
leden       830                248                   380/292
únor        830                248                   380/265
březen    810                248
duben     810                233

Namátkou:
Za rok 2011 byl z důvodu nízkého prodeje (1 výtisk měsíčně a to dlouhodobě) zrušen prodej ZUH ve stánku Jarošov, na náměstí Míru a v jednotě “Dukla” Uh. Hradiště.
Nově byl zaveden prodej v prodejně potravin Billa, kde průměrně prodají 9KS / měsíc.

František Elfmark, DiS., Klub kultury (rok 2012)

Zpravodaj města najdete: http://www.mesto-uh.cz/Folders/151882-1-Zpravodaj+mesta.aspx

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE – 10. – 12. 6. 2016 (Uherské Hradiště)

Srdečně vás všechny zvu na 41. ročník ekologického festivalu TSTTT. Více o programu najdete zde: http://tsttt.cz/program

O festivalu

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE je již čtyřicet let místem pravidelného, srdečného a přátelského setkávání filmových tvůrců, fotografů, ekologů, farmářů, odborníků na zemědělství a životní prostředí, občanských sdružení a iniciativ, laické a odborné veřejnosti. TSTTT spojuje všechny ty, kterým není lhostejno, v jakém světě žijeme, a budou žít další generace.

Týká se to také tebe – to byl název snímku uherskohradišťského Studia amatérského filmu, který si před čtyřiceti lety zdejší kolektiv uznávaných filmařů převzal do názvu své nové celostátní soutěže. Věrně jím vystihoval záměr prostřednictvím filmu apelovat na člověka občana, aby si uvědomoval, že životní prostředí se dotýká každého z nás, je nezpochybnitelnou podmínkou života na zemi v jakékoli formě a ovlivňuje jeho kvalitu.

V průběhu let se tato soutěž stala mezinárodní a po dlouhá léta zahrnovala také kategorii filmů profesionálních. Autoři se svými díly vyjadřují k aktivitám a způsobům činnosti člověka k ochraně životního prostředí,  k vytváření předpokladů pro udržení biodiverzity, vlivu průmyslu, dopravy, energetiky na životní prostředí, k zachování krajinného rázu, architektuře a urbanismu nebo také například k sepětí domácnosti a rodinného života s přírodou.

Věřím, že i letos budou do filmové soutěže TSTTT přihlášeny desítky kvalitních snímků z mnoha států světa, z nichž pak odborná porota zařadí ty nejzajímavější do soutěžního promítání. Nejlepší z nich pak budou oceněny v sobotu na  slavnostním vyhlášení výsledků.

Více informací na webu: www.tsttt.cz

Nový plot podél Smetanových sadů

Zničený plot podél Smetanových sadů byl nahrazen novou výplní. Bylo doplněno mnoho chybějících polí pletiva a obnoveny pokřivené sloupky. Celý plot byl znovu natřen.  Nejdená se o investici velkého rozsahu, ale i takové realtivně menší úpravy významně zlepší pohledový dojem z parku Smetanovy sady. Celková oprava vyšla město na 78.000 Kč a provedla ji firma Hrates. Jsem za tuto opravu velmi rád. V budoucnosti je ještě v plánu podél plotu vysadit keře a ještě i touto zelenou stěnou park odhlučnit a pobyt v něm občanům více zpříjemnit.

 

Anketa: zájem o mikrojesle v Uherském Hradišti

Při jednáních, jaký projekt v Uherském Hradišti chybí, nás napadlo zapojení do projektu MPSV s názvem „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR“.

Cílem projektu je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce, aktivitou pak zřízení a provoz mikrojeslí, tedy zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, a to pět dnů v týdnu v rozsahu minimálně 8 hodin denně. Ze strany rodičů je předpokládaným výdajem pouze úhrada za stravu dítěte. Péče je poskytována na základě smlouvy mezi rodičem a poskytovatelem služby. Pečující osoba musí splňovat požadavky na odbornost a může být zároveň rodičem až dvou dětí v mikrojeslích (jedny mikrojesle mají kapacitu 4 děti, přičemž počet mikrojeslí lze kumulovat za předpokladu splnění hygienických a stavebních požadavků). U rodičů, využívajících službu, musí být prokazatelná vazba na trh práce, tedy zejména zaměstnání a podnikatelská činnost.

Pokud město uspěje se žádostí, je začátek provozu mikrojeslí předpokládán v druhé polovině letošního roku, provoz služby (prostřednictvím projektu) je plánován na dobu 30 měsíců.

Možnost hlasovat zde

Zlepši své město

V září 2015 jsme spustili webovou službu, která umožňuje zasílat nejen hlášení o závadách či nepořádku, ale i návrhy jak vylepšit veřejné prostranství. Aplikace “Zlepši své město” je přístupná z úvodní stránky webu města a má responzivní design, tzn., že je přizpůsobena mobilním zařízením. Můžete tedy chodit po městě, fotit a pak poslat hlášení z místa, odkud máte signál či wi-fi připojení. Určitě to znáte. Jdete po městě a všimnete si nepořádku v parku, rozbité lavičky, nesvítícího světla. Jen krátká statistika za  6 měsíců. Jsem rád, že o aplikaci je zájem. To bylo našim účelem, nabídnout občanům jednoduchou možnost, jak nám s náměty pomáhat. Do 14 dní tuto aplikaci najdete i na subdoméně: http://zlepsisvemesto.mesto-uh.cz je rozhodně lépe zapamatovatelná a více se dostane do povědomí.

LINK na aplikaci nyní: http://hlaseni.tmapserver.cz/#592005

Do dnešního dne zadali občané celkem 125 podnětů, přičemž 17 z nich nebylo přijato, především z důvodu – nedostatečného specifikování problému či návrhu.

Nejčastěji řešené oblasti (kategorie):Počet řešených a vyřešených hlášení
Chodník16
Dopravní značení15
Silnice12
Návrhy na zlepšení11
Veřejné osvětlení10
Mobiliář – lavička, odpadkový koš apod.8
Zeleň, strom8
Parkoviště6
Hřiště a pískoviště5

Všechny podněty občanů průběžně monitoruje stálá služba Městské policie v Uherském Hradišti a v případě potřeby na ně operativně reaguje

Tím, že závadu vyfotíte a důkladně popíšete (např. uvedete konkrétní číslo sloupu veřejného osvětlení) pomůžete k rychlejšímu odstranění problému. Na obrázku níže je vidět mapa s hlášeními za poslední měsíc. Jsme rádi, že většina hlášení je relevantních, tedy že -aplikace není zneužívána či zahlcována neoprávněnými a zbytečnými hlášeními

Tuto efektivní možnost hlášení závad a podnětů považujeme za velmi přínosnou pro všechny, kteří chtějí „Zlepšit své město“. Je to jedna z dalších možností jak docílit, abychom město měli lepší, čistější a krásnější a aby byl případný nedostatek identifikován a posléze vyřešen. Spuštění aplikace je prvním krokem k větší efektivitě komunikace s občany a k dalším změnám, které se na radnici nejen v rámci IT chystají.

Děkuji všem za podněty, náměty, připomínky, které zasíláte pomocí této služby.