Návštěva 20letého výročí firmy VERA v Choceradech u Prahy

Firma VERA, jejíhož systému IS Radnice Vera město Uherské Hradiště využívá, slavila 20 let od svého založení a my jsme byli u toho. Společné s vedoucím odb. J. Paluříkem jsem vyrazil na “Cestu kolem světa”, tak měla Vera představení své firmy pojaté. Celá prezentace firmy VERA byla v duchu představení světadílů (kultury, zvyků, gastronomie atd.) a každý světadíl byl propojen s nějakou konkrétní službou firmy VERA. Myslím, že se jim to hodně povedlo a jako bonus na závěr dne jsme si ještě odvezli cenu pro město Uherské Hradiště za “Nejkomplexnější systém”, což nás mile překvapilo.

Děkuji všem kolegům, kteří na propojení systémů a modulů VERA na městě pracují a doufám, že se nám i nadále bude dařit co nejefektivněji využít dalších nových modulů, které chceme v krátké době na MěÚ aplikovat. Díky!

http://www.vera.cz

2015-03-26 13.42.51

2015-03-26 14.50.07