PRÁCE: Podpořili jsme zvýšení důchodů

Dlouhodobě usilujeme o zvyšování životní úrovně občanů všech věkových kategorií včetně seniorů. I proto jsme dnes podpořili zvýšení důchodů.

Během dnešního hlasování i díky našim hlasům prošla novela zákona o důchodovém pojištění, díky které se průměrný důchod zvýší v příštím roce o 900 korun. Pokud by předložený návrh neprošel, valorizace by zvýšila důchody průměrně o zhruba 720 korun. Výše průměrného důchodu roste výrazně pomaleji než rostou průměrné mzdy. I proto se za současné vlády dostal poměr průměrného důchodu vůči průměrné mzdě na nejnižší úroveň v historii České republiky až k pouhým 36 procentům.

Můj kolega poslanec Tomáš Martínek navrhl pozměňovací návrhy, které by situaci důchodců ještě zlepšily. Vládní koalice ANO, KSČM a ČSSD tyto návrhy zamítla. Tomáš k tomu říká: „Jedním z pozměňovacích návrhů bylo prodloužení vyloučené doby, kterou využívají osoby pečující o děti. Na tomto návrhu panovala shoda Komise pro spravedlivé důchody jako součást řešení nepříznivé situace nízkých důchodů u osob pečujících o děti. Další zamítnutý návrh měl vrátit možnost částečně započítat první řádné studium do výpočtu výše důchodu, to mohlo pomoci řešit problematickou situaci nejen doktorandům.”

Piráti pracují na zlepšení života seniorů komplexně, proto připravují návrhy nejen v oblasti důchodů, ale i dalších aspektů života – například bydlení.

Sněmovní echo #3

Milí voliči, příznivci Pirátů, dobrovolníci, přátelé a kamarádi, dnes vás seznámím s prací ve sněmovně za měsíc březen.

Začátkem měsíce zasedal petiční výbor (PV) a jeho součástí bylo také veřejné slyšení o peticích kouření či nekouření v restauracích apod. Je to zajímavé, slyšet takto současně oba názory. Myslím si, že je potřeba najít nějakou společnou řeč mezi oběma tábory a kompromis. Součástí PV byla i petice s názvem „Zřízení vyšetřovací komise ovlivňování firmy AGROFEERT na státní správu”, kterou jsem si vzal jako zpravodaj. PV nemůže něco nařizovat sněmovně, ale může doporučit nějaké konkrétní stanoviska.

Poprvé zasedal Podvýbor pro vodní hospodářství, jehož jsem členem. Kromě zřízení ověřovatelů a volby místopředsedy, se řešil i plán práce pro tento rok 2018. I v tomto podvýboru jsem pootevřel téma zdroj pitné vody v Ostrožské Nové Vsi a také řešení černých staveb v této lokalitě. Dlouhodobě tady vládne chaos a neutěšený stav. Podvýbor se na dalším zasedání bude touto tématikou zabývat. Kdo všechno je v podvýboru najdete na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4728

V březnu zasedal také 2x výbor životního prostředí (VŽP). Na prvním zasedání byl na pořadu zákon o ovzduší. 13. 3. byl na toto téma v rámci sněmovny uspořádaný seminář, kde se debatovalo, jak s PN (pozměňovací návrhy zákona) mohou ovlivnit a ovlivní hlavní tepelné zdroje v ČR. Předkladatelkou tohoto zákona byla poslankyně Adamová Pekarová s TOP 09. Sešlo se celkem 11 PN. Naše Pirátské návrhy neprošly, nicméně se podařilo alespoň zřídit pracovní skupinu v rámci MŽP, která se bude touto tématikou důkladně zabývat. Na druhém zasedání bylo hlavní téma vodní zákon. Celkem se sešlo přes 20 pozměňovacích návrhů. O tento výbor je velký zájem veřejnosti,  za což jsem rád. Veškeré další informace a podrobnosti najdete na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4600

20.3. zasedala sněmovna a zase bylo veselo. V den zasedání sněmovny máme vždy poslanecký klub, kde se řeší mnoho věcí ohledně programu zasedání a další strategické věci. Je to hodně důležité, pokud máme pracovat efektivně a jako celek sourodě, je třeba si věci vždy rozvést důkladně předem. Na zasedání sněmovny pak Ivan Bartoš předal Richardu Brabcovi kuchařku, jak má komunikovat s Piráty. Bylo fajn vidět, jak se tváři představitelé ANO. Sice se možná někomu zdá, že to je jen vtípek, ale má to svoji podstatu a já děkuji Radkovi Holomčíkovi, že i díky tomuto kroku nejsme jen zatvrzelí mrzouti a umíme věci uchopit i kreativně.

Na pořad schůze šel i bod, který jsem podepsal a to vysvětlení pana Babiše, jak to myslí s panem Murínem z GIBS.  Info o samostatných schůzích najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1002

V rámci zasedání jsme měli i schůzku s představiteli Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Hlavním tématem byla možnost spolupráce atd. Tady je zápis.

Záznam z jednání zástupců Českého svazu ochránců přírody (Kříž, Stýblo) s Ing. Danou Balcarovou, předsedkyní Výboru pro životní prostředí dne 20.3. 2018

Zástupci ČSOP představili hlavní aktivity ČSOP – podrobněji viz http://www.csop.cz/docs/up/vz_2016.pdf

Dále byly projednány tyto záměry ČSOP v oblasti legislativy:

Návrat umožnění účasti veřejnosti ve správních řízeních dle §70 zákona o ochraně přírody a krajiny

Velké omezení  účasti spolků ve správních řízeních (novelizací stavebního zákona v roce 2017) považujeme za nejzávažnější narušení principů ochrany přírody a krajiny od počátku platnosti zákona. ČSOP bude usilovat, aby se tento prvek do naší legislativy vrátil v co nejširší možné míře. Připravuje varianty nového znění § 70  – které umožní účast v původním rozsahu nejlépe alespoň místním či zavedeným spolkům, či spolkům s prokázanou podporou místních občanů. S diskuse vyplynulo, že při současném složení PS je nutné předem vyjednat podporu ministra ŽP.

Posílení financování v oblasti praktické ochrany přírody – v rozpočtové kapitole Ministerstvo životního prostředí – Programy péče o krajiny a Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Programy jsou v posledních letech podfinancovány, což má nevratné následky v naší krajině – likvidace biotopů a snižování biodiverzity. Náklady na praktická opatření  v přírodě stoupají v souvislosti nejen s růstem cen ale i zvýšení počtu či rozšiřování chráněných území. Na ochranu vzácných biotopů a druhů mimo chráněná území (která mají prioritu) nezbývají prakticky žádné finance. Rozpočet těchto programů je nutné opětovně vrátit na úroveň kolem roku 2000 tzn. oproti současnému navýšit alespoň o 100 milionů Kč. ČSOP bude usilovat o navýšení už při tvorbě rozpočtu uvnitř MŽP ale je pravděpodobné, že účinnější cesta bude v době projednávání rozpočtu v PČR.

Zákon o myslivosti – konflikt se zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem na ochranu zvířat proti týrání v oblastech týkajících se manipulace se handicapovanými zvířaty / zvěří. Zákon o myslivosti považuje za zvěř i řadu nelovitelných druhů – sovy, poštolky,… a mezi nimi řadu zákonem chráněných druhů. Pokud jde o člověkem nalezené zraněné jedince, mohou jim odborně pomoci záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zákon o myslivosti však takovou záchranu prakticky zakazuje, konání s takovými živočichy pak podléhá řadě byrokratických úkonů. Aby mohly s pomocí veřejnosti záchranné stanice ročně přijmout a zachránit více jak 7000 zraněných živočichů v kategorii zvěř , musí řadu ustanovení zákona o myslivosti porušit. Kdyby je neporušily, pak by jejich aktivity odporovaly zákonům o ochraně přírody a krajiny a „týracímu“. Na MZe je připravena novela zákona o myslivosti, která tento rozpor ještě více prohlubuje. Pokud by se dostala do PČR bude potřeba pomoc poslanců.

Zástupci ČSOP dále sdělili, že mohou praktický význam výše uvedených bodů názorně ukázat zástupcům Pirátů přímo v terénu – co se například konkrétně podařilo zachránit aplikací §70 zákona o ochraně přírody a krajiny; jaká opatření se financují z uvedených programů MŽP i jak se přistupuje k dočasně handicapovaným druhům zvěře v záchranné stanici. Předběžně byla dohodnuta cca půldenní návštěva poslankyň a poslanců Pirátů u základní organizace ČSOP Vlašim na termín 10.5. ve Vlašimi.

—-

27.3. navštívil sněmovnu Paul Ryan. Pro mě bylo hlavně zajímavé porovnat, jak se vyjadřuje tento americký politik gesty, jaké má vyjadřovací schopnosti apod. Myslím, že se máme stále co učit všichni. Projev obsahově teď neřeším. Po té byla zmiňovaná schůze o GIPS. Většina sněmovny si odhlasovala, že schůze bude neveřejná. Já hlasoval proti tomu, aby byla neveřejná. Bohužel nás bylo málo. Pan Babiš se ani neráčil této schůze zúčastnit, takže brzy i skončila a to s nulovým výsledkem.

28.3. jsem poprvé vedl mě svěřený podvýbor pro financování péče o životní prostředí. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4621 Nastínil jsem, jak si představuji, že bude podvýbor fungovat. Co by měl řešit apod. Kolegové se vším souhlasili a již nyní chystám podklady na druhé zasedání.

Konečně se mi podařilo ve výběrovém řízení vybrat asistenta pro Pražskou kancelář. Z celku tří zájemců se nakonec nejdál dostal Jakub Brejša. Těším se na to, že se věci začnou konečně hýbat rychleji a efektivněji. Jakub bude mít na starost věci ohledně chodu kanceláře, kontakt ze sekretariátem. Kompletně celou vládní agendu a výbory, komise, podvýbory. V poslední řadě mi bude k dispozici na zasedání sněmovny a poslaneckého klubu.

Na další měsíce chystám v rámci VŽP schůzky ohledně pitné vody v ONV a řešení správy vodovodů s Radkem Holomčíkem a Tomášem Cablou ve Zlínském kraji. Také se chystám na kulatý stůl v rámci sněmovny ohledně odpadového hospodářství, který chci pořádat.

Můj online kalendář najdete zde: https://www.frantisekelfmark.cz/kalendar/

Hezké jaro !


Zajímavé linky co ve sněmovně řešíme:
Všechna usnesení najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=99&ido=172&o=8&td=8&n=6
Hlasování ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw
Soupis všech poslanců ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192

Zkontrolujte si Pirátské poslance
Vaši poslanci pracují za Vaše peníze a jsou tu hlavně pro Vás. Krom informací o plnění programu na této stránce najdete také informace o čerpání poslaneckých náhrad, úkoly a kalendář každého jednotlivého poslance. Sledujte – https://www.pirati.cz/snemovna/

 

Sněmovní echo #1

Milí voliči, příznivci Pirátů, dobrovolníci, přátelé a kamarádi,

dnes vás seznámím s prací ve sněmovně za měsíc leden. Konečně se začalo projednávat několik zákonů a nebylo to už jen o hlasování obsazení do výborů a komisí. V tomto měsíci jsme na doporučení Mandátového a imunitního výboru vydali ke stíhání pana Babiše a Faltýnka. To bylo obstrukcí, mělo se tak stát už dávno, nechápu, proč to tak dlouho trvalo. Také jsem podal první interpelaci na pana Babiše. Zabývám se Africkým morem ve Zlínském kraji, kde jsem navázal spolupráci s expertem na zemědělství panem F. Havlátem. Níže dávám linky na jednotlivá usnesení + informace a linky tiskových zpráv (TZ).

25. ledna zasedala poprvé i stálá komise pro práci poslanecké sněmovny.  Jedná se o komisi, která dohlíží nad vnitřním fungováním sněmovny, např. veřejnými zakázkami, pravidly, správou budov apod. Navrhoval jsem kolegu Ondřeje Profanta jako místopředsedu. Bohužel jsme PRO byli jen my dva. Když nám tedy nevyšlo místopředsednictví (2 hlasy pro, zbytek proti a jeden se zdržel), na které jsem kolegu navrhl, zvolili mě alespoň na pozici ověřovatele. Co komise řešila. Bude se zadávat veřejná zakázka na elektronickou evidenci žádostí o pronájem propagačního salonku a bude se vypisovat nové výběrové řízení na poskytovatele služeb (údržba, úklid apod.) Zdražilo se také jídlo v restauracích o 20%. Jídlo tedy ve sněmovně bude již za cenu obvyklou a důležité je, že pro zaměstnance zůstává cena beze změn (forma benefitu).

Spustil jsem svoji novou microsite a podívat se na ni můžete zde – https://poslanec.frantisekelfmark.cz/

Zkontrolujte si Pirátské poslance

Vaši poslanci pracují za Vaše peníze a jsou tu hlavně pro Vás. Krom informací o plnění programu na této stránce najdete také informace o čerpání poslaneckých náhrad, úkoly a kalendář každého jednotlivého poslance. Sledujte – https://www.pirati.cz/snemovna/

 


Podal jsem ústní interpelaci ve věci řešení Afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
http://www.psp.cz/sqw/interp.sqw?o=8&s=6&ic=6446
TZ – https://www.frantisekelfmark.cz/interpelace-ve-snemovne-nakaza-africky-mor-prasat-ve-zlinskem-kraji/

Další tématické usnesení, které jsem ve sněmovně řešil:

č. 82 – k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ – prvé čtení (18. ledna 2018)

č. 84 – k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (19. ledna 2018)

č. 88 – k vládnímu návrhu zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ – prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. ledna 2018)
TZ – https://www.frantisekelfmark.cz/pirati-varuji-pred-zakonem-zavadejicim-nagojsky-protokol/

č. 95 – k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ – prvé čtení (24. ledna 2018)

č. 112 – ke zprávě o životním prostředí České republiky 2016 /sněmovní tisk 16/ (25. ledna 2018)
TZ – https://www.frantisekelfmark.cz/zivotni-prostredi-se-castecne-zlepsuje-je-ale-stale-na-cem-pracovat/


Všechna usnesení najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=99&ido=172&o=8&td=8&n=6
Hlasování ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw
Soupis všech poslanců ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192

 

Sněmovní echo #0

Milí voliči, příznivci Pirátů, dobrovolníci, přátelé a kamarádi,

od říjnových voleb uběhly již dva měsíce a Vánoce nám už klepou na dveře. Chtěl bych vám všem ještě jednou velmi poděkovat za podporu, vynaloženou práci v kampani i za vaše preferenční hlasy. Vážím si toho. Pravidelně vám budu dávat vědět prostřednictvím reportů, čím se zabývám a co se za uplynulé období podařilo. Od nového roku zde tedy najdete každý měsíc jeden report.

Co se ve zkratce odehrálo v posledních měsících roku 2017:

 • První povolební neděli se sešli všichni poslanci za Piráty v pražském PiCe, ustanovil se poslanecký klub a jeho předseda a vyjednávací tým pro povolební vyjednávání.
 • Naplánovali jsme víkendový team building v Lužnici nad Sázavou. Tady jsme celé dva dny řešili postoje pirátských poslanců, naše společné vize, nastavení procesů ve sněmovně apod.
 • Jako první se ustanovila Volební komise a její předseda, posléze Mandátní a imunitní výbor.
 • Následovala volba předsedy sněmovny (stal jsem jím i díky naší podpoře Radek Vondráček z Kroměříže).
 • Proběhlo zasedání Poslanecké sněmovny, kde se řešily počty výborů a následně počty jejich členů a také předsedové a místopředsedové výborů.
 • První tři zasedání jsme zasedali ve sněmovně podle abecedy, pak se hlasovalo, jaký bude zasedací pořádek jednotlivých klubů ve sněmovně. Aktuální zasedací pořádek najdete zde: (http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1003)
 • Volily se komise, předsedové a místopředsedové komisí a členové komisí.
 • Schvaloval se rozpočet na rok 2018 celkem ve třech čteních a řešilo se i více než sedmdesát pozměňovacích návrhů.

Soupis projednávaných témat a jak kdo hlasoval najdete zde:

Hlasování ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw
Usnesení sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=99&ido=172&td=8
Soupis všech poslanců ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192

Uplynulé dva měsíce byly, jako každý začátek něčeho nového, poměrně náročné. Bylo třeba se seznámit se všemi procesy ve sněmovně. Dále bylo třeba převzít kancelář, techniku a nastavit veškeré přístupy do místností. Sněmovna je velký komplex a jak již mnoho lidí popsalo, nováček se v něm snadno ztratí. Mimochodem, hodně lidí se mě ptalo na ceny ve sněmovních restauracích. Tak potvrzuji, že hlavní jídlo stojí cca od 60 do 100 Kč a např. pivo Plzeň 27 Kč. Ale to jen tak na okraj.

Informace o mé osobě a další informace najdete přímo na webu sněmovny http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6446

Ve sněmovně jsem členem:

 • výboru pro životní prostředí
 • petičního výboru
 • komise pro stálou práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Aktuálně na leden 2018 plánuji spuštění nové SUBPAGE s informacemi o mé osobě, viditelným poslaneckým Google kalendářem, formulářem na zasílání podnětů, kontakty a mapou kanceláří (Praha, Uh. Hradiště). Aktuální články a dění nejen ze sněmovny budu zveřejňovat stále na tomto webu www.frantisekelfmark.cz Nebude to ale jediná platforma k získávání informací. Každý měsíc mě najdete na veřejných debatách s názvem “Na dvě orosená s Frantou”. Jedná se o dvouhodinová setkání s občany. Včera proběhlo první setkání v hospůdce Dobré pivo v Uherském Hradišti.

Přeji vám všem hezké dny! František