PRÁCE: Na radnici v Uh. Hradišti se po dlouhé době podařilo nasadit státní Portál občana

I v Uherském Hradišti již nemusíte chodit vždy vše fyzicky řešit na úřad, některé věci si můžete pohodlně vyřídit online. Brzy se snad podaří konečně nasadit i nový modul IS Radnice VERA, který posune online možnosti zase o kus dál (řeší se již několik let a nevím, proč se ještě neimplementoval do systému MěÚ). Elektronickou občanku si můžete již nyní vyměnit samy. Stát vás to bude 200 Kč.

Co si můžete vyřídit? Společně s vaší novou eObčankou?

 • ušetříte čas i peníze
 • můžete se jednoduše přihlásit k dostupným online službám na Portálu občana
 • můžete se přihlásit k řadě dalších portálů a online služeb.

Co si lze prostřednictvím Portálu občana zařídit:

BEZ DATOVÉ SCHRÁNKY

 • informace z katastru nemovitostí
 • přístup k eReceptu
 • informace o pracovní neschopnosti
 • přehled o důchodovém pojištění
 • notifikace platnosti řidičského průkazu

 

S DATOVOU SCHRÁNKOU

 • výpis bodového hodnocení řidiče
 • podání daňového přiznání
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • vyřídit živnostenské oprávnění
 • požádat o potvrzení o bezdlužnosti (více na www.mojedatovaschranka.cz)

 

Jak se můžu přihlásit do Portálu občana?

Existují tři možnosti:

 • novou eObčankou
 • přístupovými údaji k datové schránce
 • zadáním uživatelského jména, hesla a sms (více na info.eidentita.cz/ups/)

Pro maximální využití elektronických služeb veřejné správy vám doporučujeme:

 • zajít si pro novou eObčanku
 • zřídit si rovněž i datovou schránku (fyzických osob nebo podnikajících fyzických osob), která vám snadno umožní komunikovat s veřejnou správou (např. činit podání)

Datovou schránku si můžete zřídit na nejbližším kontaktním místě CzechPOINT.

Seznam poboček CzechPOINT naleznete na: www.czechpoint.cz

 

JAKÉ JSOU VÝHODY eOBČANKY?

Nová eObčanka, vydávána od 1. července 2018, slouží ke vzdálenému prokázání totožnosti s nejvyšším stupněm zabezpečení.

Kam se můžu přihlásit?

 • Portál občana
 • Datová schránka
 • Portály obcí a měst
 • Finanční správa
 • eRecept
 • Živnostenský rejstřík
 • nové služby a portály neustále přibývají

Aktuální seznam portálů, kam se můžete přihlásit je zde: info.eidentita.cz/sep/

Více informací najdete na:
www.gov.cz
info.eidentita.cz
www.datoveschranky.info
www.czechpoint.cz
www.mvcr.cz

Leták ke stažení – Portál občana, soubor typu pdf, (989,9 kB)

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/portal-obcana-s-eobcankou

Město Uherské Hradiště zahajuje léto spuštěním nového webu

Už je léto? Zbrusu novou podobu dostaly oficiální webové stránky města Uherské Hradiště. Město je spustilo dne 21. června. Obměna původních stránek byla vzhledem k technickému pokroku již nevyhnutelná. Dosavadní adresa www.mesto-uh.cz zůstává zachována, jinak ale návštěvník postřehne řadu změn a vylepšení. Uživatelé se mohou těšit zejména na rychlejší vyhledávání a lepší orientaci.

Nové stránky jsou zpracované podle nejnovějších trendů dnešní doby a pro návštěvníky je připravena modernější, zabezpečenější a především přehlednější grafická podoba. Design stránek umožní snadný a efektivní přístup například i z mobilních telefonů či tabletů.

Na tvorbě nových webových stránek se pracovalo od poloviny října roku 2016 a dodavatelem se podle výsledků výběrového řízení stala brněnská společnost QCM, s.r.o. Cena webu je 181.500 Kč a 363.000 Kč za technickou podporu na období 5 let). Podkladem pro jejich tvorbu a strukturu se stala marketingová analýza (hitmapy, Google analytics, dotazníková šetření mezi občany, osobní schůzky apod.), kterou si město nechalo zpracovat v loňském roce. Výsledek analýzy poskytl přehled o aktuálním využívání webových stránek pomocí několika metod výzkumu. Jednak byla pomocí speciální aplikace analyzována návštěvnost, dále také proběhlo na webových a facebookových stránkách dotazníkové šetření mezi uživateli a byly uskutečněny také hloubkové rozhovory s občany. Zjištěné závěry analýzy ukázaly, že na původních stránkách byla negativně vnímána především jejich neintuitivní struktura a pomalá rychlost načítání.

Díky novému systému uložení dat si návštěvníci stránek vyhledají požadované informace pohodlněji a rychleji. Zásadní změnou je pak rozdělení obsahu do tří velkých logických celků (OBČANTURISTA/VOLNÝ ČAS – PODNIKATEL), které by mělo uživatelům usnadnit základní orientaci.

Upozorňujeme návštěvníky nových webových stránek města Uherské Hradiště, že nyní nastává “testovací období“, při kterém ještě může docházet k drobným úpravám, protože až plný provoz může napomoci odhalit  určité nedostatky.

Pevně věřím, že nové webové stránky města dobře poslouží všem občanům i návštěvníkům a že na nich vždy naleznou potřebné informace. Ještě dopracováváme nauková ukázková videa, aby každý občan, který něco hledá a nemůže najít, měl video návod jak na to.

Článek na webu města zde: http://www.mesto-uh.cz/mesto-zahajuje-leto-spustenim-noveho-webu

 

Konference VERA 2017 v Táboře – UDĚLEJTE, CO LIDÉ OCENÍ – BUĎTE SMART

Právě jsem společně s kolegy z odboru ICT na dvoudenní konferenci firmy VERA v Táboře. Hlavní témata konference se zaměřují na elektronizaci veřejné správy a její automatizaci. Chceme v Uherském Hradišti zřídit např. modul Portálu občana. Po registraci do toho portálu budete moci platit některé poplatky elektronicky (odpady, pes aj.) a také například zaplatit zábor veřejného prostranství. Vyplníte a odešlete elektronický formulář na úřad a spoustu dalšího. Zásadou je v podstatě provést maximální automatizaci kompletního elektronického podání.

Další témata probíhající konference:

Elektronický úřad 21. století
Co znamená elektronický dokument pro ekonomické agendy a co pro spisovou službu? Jak lze využívat
ucelené elektronické procesy?

Dokumenty systematicky od začátku do konce
Elektronizace dokumentů a jejich zpracování je již samozřejmostí. Nyní se ve spisové službě stává
rutinou i elektronické vypravování listinných zásilek a provádění elektronického skartačního řízení.

Komplexní systém je víc než souhrn agend
Proč méně systémů na úřadě znamená více efektivnosti? Jak vnitřní a vnější vazby ovlivňují výkon celého
úřadu?

Důvěřuj, ale prověřuj – elektronické kontroly
Ukážeme Vám, jak závazné ukazatele hlídají rozpočet a jak má management města nejdůležitější
přehledy o financích vždy po ruce.

Moderní nástroje pro řízení majetku
Další stupeň modernizace řízení. Hlídat rozpočet nestačí – řádný hospodář hlídá i majetek.
Budoucnost veřejné správy Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie

Zhodnocení vývoje eGovernmentu v České republice ve srovnání se světem. Co se podniklo a co nás
ještě čeká. Iniciativa 202020.

Komunikujme elektronicky
Informace proudí oběma směry. Co můžete poskytnout elektronicky občanovi Vy a co může občan poskytnout elektronicky Vám. Představení Portálu občana včetně úplného elektronického podání a jeho integrace do webu obce.

Neztrácejte energii s tím, co může fungovat automaticky
Uvidíte, jak může fungovat finanční kontrola bez běhání s papíry.

Městská policie – realita dneška
Jak nejsnadněji splnit povinnosti vyplývající ze zákona o přestupcích a elegantně zdokumentovat
události, které řeší městská policie přímo v terénu?

Bezpečnost není jen zákon 181/2014 Sb.
Informační systémy jsou čím dál tím důležitější součástí každé organizace. A proto vyžadují pravidelnou
údržbu. I přes vynaloženou péči však může dojít k havárii. Jak se na ni připravit a jak se z ní co nejrychleji
zotavit?