PRÁCE: Podpořili jsme zvýšení důchodů

Dlouhodobě usilujeme o zvyšování životní úrovně občanů všech věkových kategorií včetně seniorů. I proto jsme dnes podpořili zvýšení důchodů.

Během dnešního hlasování i díky našim hlasům prošla novela zákona o důchodovém pojištění, díky které se průměrný důchod zvýší v příštím roce o 900 korun. Pokud by předložený návrh neprošel, valorizace by zvýšila důchody průměrně o zhruba 720 korun. Výše průměrného důchodu roste výrazně pomaleji než rostou průměrné mzdy. I proto se za současné vlády dostal poměr průměrného důchodu vůči průměrné mzdě na nejnižší úroveň v historii České republiky až k pouhým 36 procentům.

Můj kolega poslanec Tomáš Martínek navrhl pozměňovací návrhy, které by situaci důchodců ještě zlepšily. Vládní koalice ANO, KSČM a ČSSD tyto návrhy zamítla. Tomáš k tomu říká: „Jedním z pozměňovacích návrhů bylo prodloužení vyloučené doby, kterou využívají osoby pečující o děti. Na tomto návrhu panovala shoda Komise pro spravedlivé důchody jako součást řešení nepříznivé situace nízkých důchodů u osob pečujících o děti. Další zamítnutý návrh měl vrátit možnost částečně započítat první řádné studium do výpočtu výše důchodu, to mohlo pomoci řešit problematickou situaci nejen doktorandům.”

Piráti pracují na zlepšení života seniorů komplexně, proto připravují návrhy nejen v oblasti důchodů, ale i dalších aspektů života – například bydlení.

Již žádná kumulace placených funkcí, vzdal jsem se platu radního v UH

V pondělí dne 16. 4. 2018 jsem byl na zastupitelstvu města zvolen neuvolněným radním města Uherské Hradiště. Projednávaly se následující body:

 • Bod č. 11  „Vzdání se funkce člena rady města (rezignace pana Františka Elfmarka, DiS. na post uvolněného člena rady města)“

 • Bod č. 12  „Volba člena rady města“

Jak již všichni víte, na podzim roku 2017 jsem kandidoval ve Zlínském kraji za Českou pirátskou stranu do Parlamentu České republiky z 2. místa kandidátky. Jelikož jsem dostal důvěru vás, voličů, stal jsem se poslancem a získal mandát. Ihned po jeho získání jsem avizoval, že po mých zkušenostech ve funkci uvolněného člena rady nechci mít dvě uvolněné – placené funkce. Proto jsem na vedení města navrhl několik variant, jak celou záležitost vyřešit. S kolegy ve vedení města a panem tajemníkem jsme se dohodli, že si nastavím všechny procesy tak, abych mohl svůj závazek – a to je správa tří rezortů (Informační technologie, životní prostředí, sociální oblast) – dokončit do konce volebního období. Proto jsem se sešel se všemi vedoucími těchto resortů a probrali jsme způsob nastavení procesů, aby mohly dotčené odbory fungovat dále efektivně a bez problémů.

Zároveň jsem celou situaci popsal a vyvolal diskusi na poslaneckém klubu Pirátů. Po dohodě s kolegou Jakubem Michálkem jsem ještě požádal o stanovisko Ministerstva vnitra, abychom měli k této věci další rozbor. Jakub Michálek představil a chystá změnu zákona, který popisuji níže. Díky přístupu České pirátské strany a určitým dohodám nelze z těchto důvodů vykonávat dvě uvolněné funkce. A jak jsem již dříve avizoval – ani bych je takto vykonávat nechtěl.

Další mezikrok, který jsem učinil, je založení transparentního účtu, pomocí něhož budu vždy na podzim podporovat formou dotace různé neziskové organizace, projekty, případně jednotlivce, kterým finanční podpora může pomoci k dalšímu rozvoji. V rámci poslaneckého klubu jsme se dohodli, že i společnou finanční podporou několika poslanců dohromady budeme podporovat i větší projekty.

Na poslanecké úrovni jsem podpořil svým podpisem i novelu zákona, kterou představil kolega Jakub Michálek. Jedná se konkrétně o to, aby poslanci a senátoři, kteří mají i krajskou či obecní funkci, by měli pobírat jen jeden plat. Pirátský návrh na změnu zákona byl ve čtvrtek představen i novinářům. Navrhujeme, aby zákonodárce, který navíc zastává ještě funkci na kraji, nepobíral plnou sazbu. Zákon by se týkal třeba i hejtmanů, kteří sedí v dozorčích radách nebo ve vedení státních firem. Mohl by mít pouze jednu placenou funkci na plný úvazek. Nejde jen primárně o kumulací funkcí, ale o odměny za funkce. Každý z politiků by měl být schopen sám zhodnotit, jestli zvládne funkce vykonávat, což jsem přesně já udělal.

zdroje:

https://www.novinky.cz/domaci/468993-vzdejte-se-penez-a-nekumulujete-funkce-vyzyvaji-pirati-politiky-a-pripravili-zakon.html

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/verejne-funkce-kumulace-odmen.html

Na zastupitelstvu jsem byl vyzván kolegy zastupiteli z ČSSD, konkrétně Ing. Seďou, abych pověděl, co jsem za skoro čtyři roky na městě udělal. Jelikož úkoly byly sepsány přímo v usnesení, které bylo na programu, přišlo mi to zbytečné znovu popisovat a navíc to dle mého je z jeho strany jen klasický předvolební boj. Já takové jednání odsuzuji a proto jsem pana Seďu odkázal na usnesení a můj blog, včetně všech oficiálních výstupů města (web, FB).

Zde jsou úkoly mi svěřené zastupitelstvem, které jen navazují na mé rozdělané dřívější strategie:

 • Naplňovat koncepci dětských hřišť (modernizace a výstavba dětských hřišť na území města).
 • Dohlížet nad dokončením auditu odpadového hospodářství (externí audit realizovaný na objednávku města k odhalení nedostatků v systému odpadového hospodářství) a řešit výstupy a doporučení z tohoto auditu.
 • Zpracovat řešení spodních vod na pohřebištích města. Kolísající hladina spodní vody v některých případech zaplavuje hrobová místa, což negativně limituje jejich využití.
 • Vyřešit útulek pro psy a modernizaci veřejných výběhů pro psy.
 • Zpracovat pravidla pro umisťování mobiliáře do veřejného prostoru.
 • Zastupovat město při plánování, rozvoji a financování sociálních služeb v rámci Zlínského kraje.
 • Koordinovat plánování a rozvoj sociálních služeb na Uherskohradišťsku.
 • Vést Komisi pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence.
 • Zajistit pořízení licence k užití Portálu občana (IS VERA Radnice) v části úřední deska.
 • Zajistit pořízení licence k užití Portálu občana (IS VERA Radnice) v rozsahu definovaném pro výzvu č. 28.
 • Realizovat veřejnou zakázku na pořízení a zprovoznění digitální úřední desky.
 • Zajistit zpracování a schválení strategického dokumentu k rozvoji a využívání Metropolitní sítě města.

Pan Ing. Seďa mi na můj dotaz, zda by mohl předat informace o našem pirátském návrhu svým kolegům v rámci strany ČSSD a požádat je, ať nekumulují funkce, bohužel neodpověděl. Jednalo se o pana poslance, hejtmana Kraje Vysočina, místopředsedu rady VZP, zastupitele v Pelhřimově a lékaře Jiřího Běhounka (ČSSD). Ten přijímá plat až 242 tisíc korun měsíčně. A také poslance, pražského náměstka pro dopravu a předsedu sněmovního podvýboru pro letectví a vesmírný program Petra Dolínka (ČSSD), jenž přijímá cca 208 tisíc korun měsíčně. Budu rád, když se po mém vzoru všech dalších placených funkcí vzdají.

Další a poslední dotaz jsem měl od zastupitele Sátory také z ČSSD a to, proč jsem již delší dobu nenavštívil komisi životního prostředí. Uznávám, že jsem na ni osobně z časových důvodů delší dobu nebyl přítomen. Ovšem, byl jsem zvyklý, že pokud si komise moji účast přála, vždy mě o tom informovala v zápise, které pravidelně čtu a také mám pravidelné schůzky s kolegou zastupitelem Františkem Prachmanem, který je také členem komise. Navíc v této komisi máme svoji předsedkyni Leu Hudcovou, kterou jsme do komise nominovali. Moje účast není na komisi povinná. Co je ovšem s podivem, že kolega zastupitel Sátora, který je členem komise taktéž, se jí sám ve velké míře neúčastní. V roce 2017 se 7x omluvil a byl nepřítomen a pouze 5x se jí účastnil. V roce 2018 ze tří zasedání komise byl již jednou omluven. Nevím co k tomu víc dodat, než to, co jsem psal výše. Holt politický předvolební atak na mou osobu a zviditelňování se před voliči, nic víc bych v tom dále nehledal.

Mějte hezké slunečné dny.

Programové prohlášení jako dodatek ke koaliční dohodě

Do konce února 2015 bude sepsáno v rámci koaličních stran v Uh. Hradišti programové prohlášení a to jako dodatek ke koaliční dohodě. Není pravdou, že v předchozích obdobích byla koaliční dohoda nějak obšírná. Spíše naopak. Obsahovala jen obecné fráze, které se daly vyložit více způsoby. Až naše iniciativa (dvou zastupitelů dříve za ZH, nyní nezávislých) si před podpisem koaliční dohody stanovila tuto podmínku, tedy aby podrobné programové prohlášení vzniklo.
Věřím, že najdeme shodu ve většině bodů, naším hlavním a dlouhodobým cílem je uskutečnit maximum z programu, se kterým jsme ve volbách kandidovali.

** článek z MF DNES **

Programové prohlášení má mezi největšími městy Zlínského kraje sestavené zatím jenom Kroměříž. Jinde na dokumentu, v němž jsou shrnuty priority koalic, i po třech měsících po volbách politici pořád pracují. Přitom je hodně důležitý. Voliči podle něj mohou za čtyři roky snadno zjistit, co vládnoucí garnitura splnila, a co ne. V Kroměříži řídí radnici z větší části nové vedení v čele se starostou Jaroslavem Němcem z hnutí ANO. Koalice, v níž je i ČSSD, KDU-ČSL, hnutí Zvuk a hnutí Zdravé Kroměřížsko, si odsouhlasila programové prohlášení s několika prioritami.
„Chceme zlepšit situaci v oblasti cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů. K tomu může přispět propojení s Přerovskem a severní Moravou novými cyklostezkami, které plánujeme,“ přiblížil Němec. Dále chce kroměřížská koalice udělat audit městského úřadu, příspěvkových a obchodních organizací města, zachovat vyhlášku o plošném zákazu hazardu, pokračovat v oddlužení města, smysluplně využít budovu na Hanáckém náměstí, rozšířit kamerový systém, snížit jízdné v MHD pro lidi nad 65 let nebo se pokusit zrušit dálniční poplatek na obchvatu města.
Adámek: Tolik to nespěchá Ve Zlíně hodlá koalice složená z hnutí STAN a ANO zveřejnit programové prohlášení do dvou týdnů. Primátor Miroslav Adámek (STAN) si nemyslí, že je to pozdě.
„Prohlášení tolik nespěchá. Hlavní je, abychom si utřepali myšlenky,“ podotkl Adámek.
Přestože ještě nejsou zlínské programové priority na papíře, lze očekávat, že mezi nimi nebudou chybět investiční akce, které město delší dobu chystá a Adámek si je dal před volbami do svého „Desatera“. Plánuje opravu Mostní ulice, uvedení Památníku Tomáše Bati do původního stavu, zvýšení počtů tříd ve školkách nebo zkulturnění tržiště Pod Kaštany. Uvažuje se i o rekonstrukci zimního stadionu.
V Uherském Hradišti chtějí vydat programové prohlášení do konce února. Zajímavé je, že poslední čtyři roky ho radnice neměla. Sliby politiků obsahovala podrobná koaliční dohoda. V aktuální koaliční smlouvě je mimo jiné uvedeno, že rada nebude zvyšovat dluh města, vyřeší problémy s krátkodobým parkováním v centru či sníží poplatky z odpadů u některých skupin obyvatel. „V dohodě jsou uvedeny směry, kterými se chceme ubírat. V programovém prohlášení pak bude u každého bodu řešitel, který ponese zodpovědnost za daný úkol,“ naznačil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS. Občanští demokraté před volbami slibovali, že úplně zruší poplatek za odpad ve výši 500 korun. Radní ale nakonec rozhodli, že osvobozené od placení budou jen děti do jednoho roku a mládež do 18 let uhradí poloviční částku.

Ve Vsetíně vznikla koalice nejpozději, teprve v prosinci. Vede ji senátor a lidovec Jiří Čunek, který chce mít programové prohlášení sestavené také přibližně do konce února. „Chceme zlepšit oblast cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů.“ Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – Zlínský kraj, 28. 1. 2015

Naše tisková zpráva a odstoupení ze ZH

Tisková zpráva

Podrazy a pomluvy předsedy připravily Zdravé Hradiště o dva zastupitele.

Neustálé napadání zastupitelů Františka Elfmarka a Františka Prachmana ze strany vedení politického hnutí Zdravé Hradiště a zejména pak jeho předsedou Stanislavem Mikulou, šíření pomluv o údajném uplácení obou zastupitelů v e-mailové komunikaci, mezi obyvateli Uherského Hradiště a dokonce i v médiích a ryze tendenční jednání pana Mikuly a některých členů vedení v prosazování vlastních názorů bez ohledu na znění stanov ZH, vývoj povolební situace a potřebu členů diskutovat o možnostech a variantách povolebního uspořádání. Tak vypadala situace v posledních týdnech uvnitř „Zdravého Hradiště“. Předseda, zvyklý v minulosti kritizovat vše a za jakýchkoliv okolností, i nyní úzkostlivě lpěl na setrvání v opozičních zákopech i přesto, že stanovy ZH hovoří ve svém druhém článku zcela jinak:

Článek II. – Programové cíle – 7 „O“

Cílem politického hnutí Zdravé Hradiště je zaujmout v komunální politice v Uherském Hradišti přední místo a prosadit plnění svého programu, který bude vždy aktualizován před novým volebním obdobím…,

Právě to, a bezpočet dalších destruktivních činů Stanislava Mikuly a jeho věrných, dovedlo oba zvolené zastupitele, Františka Elfmarka a Františka Prachmana, stejně jako jejich tři předchůdce, k rozhodnutí ukončit své členství v tomto politickém hnutí. K podobnému kroku se chystají také další dva členové hnutí, kteří zde setrvávali podobně jako oba zastupitelé pouze z důvodu očekávání zlepšení situace. V atmosféře neustálého nátlaku, pomlouvání a chorobné neochoty k jakémukoliv konstruktivnímu postupu však nelze zodpovědně pracovat. Z toho důvodu zvolili výše uvedení zastupitelé tuto nejzazší možnost a po zbytek volebního období budou vykonávat svůj mandát jako nezávislí.

Své členství ukončili oba zastupitelé písemnou formou a to ke dni 13. 11. 2014.

Přes uvedené skutečnosti budou oba zastupitelé i nadále hájit programové priority s nimiž do voleb vstupovali a budou aktivně prosazovat kroky, které budou ve prospěch města a jeho občanů.

Ve svém konání mají plnou podporu volebního partnera, Strany Svobodných občanů i některých dalších členů ZH a to jak současných, tak již bývalých.

Zastupitelé města Uherské Hradiště F. Elfmark a F. Prachman