I zatoulaní pejsci chtějí mít svůj komfort -„Návštěva psího útulku v Uherském Hradišti“

Včera 29. března 2017 jsem se svým synem navštívil kotce pro zatoulané pejsky v areálu firmy Hrates. Přivezli jsme jim něco na zub a zároveň se podívali, jak se minulý rok povedly opravy kotců, jejichž stav byl již nedostačující. Opravilo se jednak částečně jejich oplocení a došlo také k novému opláštění trapézovým plechem. Z důvodu větší bezpečnosti pejsků se odstranilo také pletivo, které bylo nahrazeno Kari-sítí s oky 100×100 mm a síle drátu 6 mm. Na zastřešení kotců byl použit stejně jako na boční stěny trapézový plech, který ale na rozdíl od původní situace je průběžný a nemělo by tedy docházet k zatékání vody do jednotlivých kotců. Byla opravena i bouda pro úschovu materiálů a krmiva a pro větší plemena se zakoupily nové zateplené boudy.

Pejsky z toho útulku najdete ve Facebookové skupině zde: https://www.facebook.com/Nalezen%C3%AD-psi-Uhersk%C3%A9-Hradi%C5%A1t%C4%9B-1414027982180798/?fref=ts

 

Hlášení, připomínky, návrhy, stížnosti aj. k údržbě zeleně, k odpadovým sběrným místům v Uh. Hradišti a okolí

Vzhledem k četným dotazům občanů týkajících se zefektivnění údržby zeleně a svozu odpadů ze sběrných míst, jak z centra Uh. Hradiště, tak okrajových čtvrtí, jsem po osobní schůzce s ředitelem firmy Hrates a.s. p. Klímou dohodl následující postup hlášení.

Na webu firmy Hrates najdete nově sekci “Připomínky, návrhy, stížnosti”, kde můžete nahlásit připomínky k těmto bodům:

– nakládání s komunálním odpadem
– černé skládky
– údržba komunikací, chodníků a veřejných ploch
– údržba zastávek MHD
– údržba kašen a pítek
– zimní údržba komunikací
– údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace
– údržba parkovacích automatů a závorových systémů
– údržba veřejné zeleně
– údržba dětských hřišť
– správa hřbitovů
– provozování útulku pro zvířata
– úklid města
– správa mobiliáře
– správa vodních toků

Prosím tedy všechny, kteří mají nebo objeví někde problém, ať ho hlásí dle pokynů firmy Hrates a.s. na jejich kontaktní telefon nebo email. Přikládám ho i sem.

Emailová adresa: hrates@mariuspedersen.cz  napiště prosím zprávu obsahující přesný popis místa, popis závady, návrh řešení, popřípadě fotodokumentaci nebo zavolejte na telefonní číslo: 00420 572 520 951

Toto řešení je přímočaré a mělo by řešení podnětů významně zrychlit. Dále prosím, pokud uvidíte, že někdo dělá nepořádek kolem kontejnerů, upozorněte ho na to!!! Pokud uvidíte, že jsou kontejnery plné, zavezte odpadky k nejbližším dalším atd. Chovejme se všichni důsledně a čistě ke svému okolí.

Nápověda ke třídění: http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/sklo