Zahájení školního roku 2016 a dárečky pro prvňáčky v Uherském Hradišti

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 jsme jako představitelé radnice vítali prvňáčky na základních školách v Uherském Hradišti. Já jsem si vybral ZŠ Větrná a těšil jsem se, jak se budou žáčkům i rodičům líbit dárečky, které jsme pro ně přichystali. Jsem velmi rád, že nejen poukaz v hodnotě 500 Kč udělal radost. Prvňáčci dostali také startovací balíčky s tématickým zaměřením na třídění odpadů. V balíčku bylo vše potřebné, jako psací potřeby, guma, pravítko, lepidlo, rozvrh hodin, hodiny, tvrdé složky. Vše bylo navrhnuto tak, aby děti zároveň zjistily nebo si zopakovaly, jak správně třídit odpad. Víte, že se touto tématikou dlouhodobě zabývám a po loňských návštěvách všech mateřských škol budu pokračovat v nadcházejícím školním roce na základních školách. Proto mě reakce žáků i učitelek a učitelů potěšila. Děkuji za pozvání paní ředitelce Mgr. Marii Leitgebové na příjemnou debatu po slavnostním přijetí prvňáčků a rozsáhlou prohlídku školy. Těší mě, že škola pečlivě třídí odpad a jako jediná má v rámci výuky zařazeny také hodiny pěstitelské práce.

TZ na webu města: http://www.mesto-uh.cz/~/Articles/163224-2-Predstavitele+mesta+privitali+ve+skole+prvnacky.aspx

 

Práce na portále města Uh. Hradiště jsou v plném proudu

Práce na internetových stránkách města Uherské Hradiště.

Vyšlo ve Slováckém deníku

Otázku webové prezentace města má ve své kompetenci radní František Elfmark.

Ten se mimo politickou dráhu 14 let profesně sám zabýval tvorbami webových stránek a ještě před svým vstupem na radnici byl členem speciální rady portálu města. “I z toho důvodu jsem už dříve viděl chyby, které jsou s touto prezentací spojeny, a od samotného počátku byla aktualizace webových stránek jednou z mých priorit. V porovnání s okolními městy si nemyslím, že by sice byly úplně špatné a svého času byly určitě na dobré úrovni, nicméně dnes už opravdu neodpovídají potřebám této doby. Jsou dost pomalé a nepřehledné a stejně tak potřebuje oživit i jejich vzhled. Navíc je zapotřebí reagovat na moderní dobu smartphonů a tabletů přizpůsobit stránky novým technologiím,” komentoval František Elfmark současný městský portál, který funguje od roku 2010. I proto se vedení radnice nakonec podle jeho slov pro nové internetové stránky rozhodlo.

Všemu ovšem musí předcházet podrobná analýza. “Je zapotřebí zjistit veškeré technické aspekty, které jsou s nimi spojené. Některé analýzy jsme si prováděli sami, analýzy většího rozsahu byly zadány specializované firmě. Ta mimo jiné oslovila samotné občany a provedla své průzkumy. Na základě nich obdržíme  výstupy, které poukážou na negativa a naopak naznačí, jak by stránky měly být uzpůsobeny, aby občanům co nejvíce vyhovovaly,” vysvětlil hradišťský radní. Mimo to vedení města hledá inspiraci i u jiných obcí. “Abychom věděli, s jakými problémy se potýkají pro změnu zase ony. Všechny tyto záležitosti si však žádají čas a nelze je učinit bez této analytické části. Nové stránky by měly sloužit bez větších zásahů alespoň dalších pět let a to v takové kvalitě, abychom se naopak stali vzorem pro jiná města,” dodal František Elfmark. Letos v červnu by se mohlo podle něj uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele nové prezentace města, ta by mohla začít plně fungovat do konce letošního roku. V souvislosti s jejím pořízením radnice počítá s náklady kolem 200 tisíc korun.

Předpokládaný harmonogram prací

Únor – Květen 2016 – zpracování marketingové analýzy
Květen 2016 – připravení VZ a její vypsání (termín pro zpracování nabídek 3-4 týdny)
Červen 2016 – vyhodnocení VZ
Červen – Listopad 2016 – realizace zakázky
Listopad 2016 – testovací provoz
Prosinec 2016 – spuštění

Náhled jedné z variant wireframe

screenshot 2016-05-02 14.05.15

Nová tvář městské tržnice u vlakového nádraží v Uherském Hradišti

Znovuobnovená tradice pořádání selských trhů v centru města se v průběhu tří let nesetkala s očekávaným zájmem, a proto bylo jejich pořádání ukončeno. Město však bude finanční prostředky, které do trhů vkládalo, investovat do oprav a údržby městské tržnice Na Stavidle, která má dlouholetou tradici a kam jsou lidé zvyklí chodit nakupovat i prodávat. Právě pro ně však bylo třeba učinit z tržnice příjemnější a komfortnější prostor k setkávání i k drobnému prodeji. Svolal jsem tedy jednání s panem Klímou z firmy Hrates, která je nájemcem tržnice, a dohodli jsme se, že Hrates společně s městem začne provádět potřebné opravy, aby se vše stihlo do prvního trhu v měsíci dubnu.

Jaké práce na opravě tržnice již byly provedeny nebo jsou na nejbližší období naplánovány?

Provádí se celonátěr všech kovových prvků
Oprava reklamní tabule a tržního řádu
Řešení přípojky NN vč. zásuvek, rozvody pro napojení vystavovatelů
Úprava elektro rozvaděče
Nátěr reklamních ploch
Oprava svodů (rýny apod.)
Očištění střechy
Oprava sociálních zařízení apod.

Věřím, že všechny tyto kroky budou přínosné nejen pro návštěvníky tržiště ale i pro vystavovatele. Věřím, že opravy tržnice neskončí u výše jmenovaných a uvědomuji si, že stále je co zlepšovat a budovat.