Děti se mohou těšit na nové dětské hřiště v Sadech!

Nové dětské hřiště na území města by si mohly děti začít užívat již od poloviny měsíce května v ulici Pod Lipkami v Sadech. Město vydalo začátkem měsíce března výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Realizace dětského hřiště v ulici Pod Lipkami v Sadech“. Na základě vyhodnocení předložených nabídek se realizátorem projektu stane společnost FLORA SERVIS s.r.o.

Práce na novém hřišti by měly být zahájeny počátkem dubna a jako termín ukončení projektu je dle zadávací dokumentace stanoven 15. květen. Děti se tak mohou těšit např. na věž se skluzavkou, lanovou pyramidu, kolotoč, několik houpaček – vahadlovou, zvířátko na pružině a tzv. hnízdo. Nebude samozřejmě chybět ani pískoviště, které bude vybaveno rohovými sedáky a krycí plachtou. Z bezpečnostních důvodů budou jednotlivé herní prvky doplněny o vhodnou dopadovou plochu dle ČSN EN 1176.

Doufám, že se nové hřiště dětem bude líbit a zažijí na něm spoustu zážitků a radosti.

http://www.mesto-uh.cz/Articles/171331-2-Deti+se+mohou+tesit+na+nove+hriste+v+Sadech.aspx

Dětské hřiště v Bastionu a aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť

Vážení čtenáři, i když v minulosti město Uh. Hradiště věnovalo dětským hřištím velké úsilí, tak si přesto myslím, že jejich současný stav není vyhovující jak po funkční stránce, tak po stránce estetické. Spousta hřišť byla a je dřevěných, prvky jsou již opotřebené, nevyhovují současných trendům a jejich údržba je nákladná. Na území města Uh. Hradiště se nachází celkem 54 dětských hřišť. Na mnoha z nich mně osobně chybí společenský prvek, na kterém by si mohlo hrát více dětí pohromadě, kde mohou společně sdílet radost ze hry, komunikovat a navazovat sociální kontakt se svými vrstevníky.

Proto jsme se rozhodli nechat vytvořit novou aktualizaci koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti, která jsou ve správě a údržbě Odboru správy majetku města, jejímž cílem je především zmapovat současný stav dětských hřišť a sportovišť, identifikovat potřeby obyvatel v jednotlivých částech města a následně stanovit postup při regeneraci stávajících hřišť. Současně tato koncepce navrhne, která hřiště budou v následujícím období postupně obnovována, rozšiřována o nové herní prvky, popř. která budou úplně zrušena. Předmětná koncepce by měla být vytvořena do konce roku 2016.

Vzhledem k tomu, že dětská hřiště jsou mojí prioritou, dohodli jsme se s kolegy na větší finanční podpoře na jejich revitalizaci a rozšíření.  Jako první v pořadí jsme se rozhodli kompletně přebudovat hřiště v městském parku Bastion. Další v řadě jsou naplánovány realizace hřišť např. v ulici Pod Lipkami v Sadech, v ulici Za Alejí ve Štěpnicích nebo na sídlišti Východ v Mařaticích.

Jelikož sám mám dvě malé děti předškolního věku, velmi často městská hřiště navštěvuji a vím, že na nich jsou nedostatky. Doufám, že občané tyto kroky ocení a pocítí tak zlepšení a zpříjemnění volného času stráveného s dětmi na území našeho města.

Co se děje s dětským hřištěm v Bastionu?

bastion1

Na základě nevyhovujícího stavu dřevěných herních prvků nacházejících se na dětském hřišti v městském parku Bastion přistoupilo město Uherské Hradiště v červenci tohoto roku k vyhlášení VZMR na realizaci nového dětského hřiště. Některé stávající prvky již musely být z důvodu nebezpečnosti odstraněny a zbylé herní prvky nejsou pro hraní dětí dostačující, neboť je předmětné dětské hřiště využívané jak návštěvníky městského parku, tak i dětmi z přilehlé Základní školy UNESCO. Realizace dětského hřiště by měla proběhnout do konce měsíce září 2016 a na hřišti budou instalovány nové, především kovové prvky, a to sestava s nerezovými skluzavkami, lanovým mostem, šplhací rampou, řetězovou dvouhoupačkou a šplhací sítí v rámu, dále šplhací sestava pro starší děti, vahadlová houpačka, kolotoč, pro menší děti prolézací tunel či dvě pružinové houpačky. Zachováno bude pouze stávající pískoviště, které bude popř. zrekonstruováno.

Mějte hezké nadcházející podzimní dny.