Dnes večer na plénu Sněmovny proběhla volba členů sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Za Piráty byl nominován a zvolen člověk, který se dlouhodobě zabývá životním prostředím i samotnou zářijovou havárií, která se dotýká i Zlínského kraje. Ano, jsem to já a jsem za to moc rád.

 

Do komise jsem se přihlásil, protože věřím, že katastrofa na Bečvě a zejména postup zúčastněných orgánů musí být řádně přezkoumán.

 

  • Vyšetřovací komise bude mít jedinečný přístup k dokumentům dokládajícím průběh zajištění a šetření havárie, můžeme se podívat na to, jaké přesně kroky byly v jakém čase vykonány a jak byly zdokumentovány.
  • Komise může svá zjištění předat policii, v případě nalezení pochybení může podat trestní oznámení. Znovu bych chtěl zdůraznit, že komise nemá ambici nahradit ve vyšetřování policii ani komplikovat její práci, nemá k tomu ani pravomoci.
  • Určitě nás však bude zajímat znalecký posudek, který policie obdržela od soudního znalce Jiřího Klicpery a který by měl být hlavním podkladem pro nalezení viníka a příčiny havárie.

Uvidíme, zda v posudku či dalších dokumentech nalezneme jasné důkazy a odpovědi, na které všichni již tak DLOUHO ČEKÁME…