Mám velkou radost, že se mi dnes podařilo iniciovat osobní schůzku s p. Slavíkem (ředitel sportoviště UH) a pí. Stojnovou (vedoucí odboru kultury, školství a sportu), jejímž hlavním tématem byla revitalizace a rozšíření sportoviště pod přehradou v místní části Míkovice.

Jedním z témat naší schůzky bylo např. urychlení výměny již dosloužilého a velmi poničeného povrchu hřiště, po kterém volají především místní sportovci. Pokud se vše podaří, povrch by měl být v nejbližším možném termínu, tedy na jaře 2016, vyměněn, a nejen to. Vynasnažíme se najít finance také na WC a šatny, abychom v maximální možné míře zpříjemnili místním i přespolním jejich sportovní aktivity. Sportoviště se rozšíří o další travnaté tréninkové hřiště s brankami pro kopanou, které by mohly výhledově využít především děti reprezentující žákovské katergorie. V této souvislosti věřím, že se podaří dotáhnout do konce i zamýšlený projekt založení nového sportovního klubu, který by nabídl možnost aktivního trávení volného času dětí přímo v Míkovicích.

Dětské hřiště bude doplněno o jeden větší prvek (2-4/2016). Dále se pokusíme během roku 2016-2017 doplnit další mobiliář, především přibudou lavičky, a provedeme i výsadbu zeleně.

2015-10-28 14.13.28