Milí voliči, příznivci Pirátů, dobrovolníci, přátelé a kamarádi, dnes vás seznámím s prací ve sněmovně za měsíc duben.

Předně jsem se sešel s panem ředitelem Katolické základní školy z Uherského Brodu p. Ertlem, kde jsme řešili podporu platů učitelů na církevních školách. Ředitel si stěžoval, že zvýšení odměn kantorů na těchto školách se oproti klasickým školám opozdilo a vzniká nervozita mezi učiteli. Domluvili jsme se, že se sejdeme na začátku prázdnin a objasním mu, jak bude podpora církevních škol probíhat a předám mu další aktuální informace.

Dále 4. 4. 2018 proběhla důležitá schůzka ohledně vlastnictví vodovodů ve Zlínském kraji. Přítomni byli Tomáš Čabla, zastupitel a iniciátor schůzky z Napajedel, a také kolega poslanec Radek Holomčík z Jihomoravského kraje. Probrali jsme, jaký je současný stav, co se odehrává a odehrálo a kam celkově neutěšený stav můžeme posunout. Tomáš Čabla nám slíbil zaslání rešerše celkového stavu, co se vše odehrálo (právní vztahy, soudní spory) apod. Poté vytvoříme pracovní skupinu, která se touto problematikou bude dále zabývat.

16. 4. 2018 bylo pro mě zásadní zastupitelstvo města Uh. Hradiště, kde jsem se stal neuvolněným členem rady města. Více info jsem dříve sepsal v tomto článku https://www.frantisekelfmark.cz/jiz-zadna-kumulace-funkce-uherske-hradiste/ Nyní již působím na radnici jako neuvolněný radní.

Dne 10. 4. zasedal ve sněmovně náš poslanecký klub.  V tento den byla i 12 schůze poslanecké sněmovny. Co bylo na programu najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=12 Důležitý projednávaný byl zákon o ovzduší, kde jsme měli pozměňovací návrhy, které bohužel nebyly podpořeny. Přišly na řadu i zákony školský či vodní a nakouslo se “slavné” GDPR.

Dne 11. 4. pokračovala sněmovna 12. schůzí a přišel na řadu zákon o vodách. Tento zákon měl mnoho pozměňovacích návrhů a byl komplexně rozebírán na výboru životního prostředí (VŽP). Po celou dobu hlasování sněmovny, u všech pozměňovacích návrhů tohoto zákona, jsem vedl hlasování, což nebylo vůbec jednoduché. Někdy jsou struktury hlasování víc než kostrbaté.

Dne 17.4. se ve sněmovně dlouho probírala problematika Sýrie. Později odpoledne jsem navštívil Norské velvyslanectví, kde jsem jako člen Meziparlamentní skupiny severských států otevřel i problematiku odpadového hospodářství a podporu Norských fondů, které ČR využívá jako třetí největší odběratel dotací.

Dne 18. 4. se ve sněmovně probírala problematika GDPR. Implementace této evropské směrnice je na jednu stranu hodně důležitá, ale metodika a podpora měst a obcí nebyla nastavena tak, jak si myslím, že by měla být. Ještě i nyní mnohé obce a města nemají jasno. 

Dne 24. 4. zasedal Petiční výbor (PV) . Evidovali jsme došlé petice a na programu bylo následující:

  • Projednání Souhrnné zprávy o činnosti VOP za rok 2017 (tisk č. 134)
  • Návrh SZÚ za rok 2017 Kanceláře VOP – kapitola 309 (tady jsem byl zpravodajem u tohoto tisku)
  • Návrh SZÚ za rok 2017 Úřadu pro ochranu osobních údajů – kapitola 343
  • Návrh SZÚ za rok 2017 Úřadu vlády ČR – kapitola 304
  • Projednání vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů (tisk č. 138 a vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tisk č. 139)

V tento den jsem se zúčastnil i důležitého semináře o problematice kůrovce http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=2. Osobně tuto problematiku považuji za velký problém a jak ministerstvo zemědělství tak i Lesy ČR nekonali tak, jak by měli. Zřejmě to je pravda, protože velmi brzy po tomto semináři byl i odvolán ředitel Lesů ČR Daniela Szórád. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ministr-zemedelstvi-milek-odvolal-reditele-lesu-cr-szorada/r~c1f2fba2551811e8bacfac1f6b220ee8/?redirected=1526359341 Aktuálně se díky kůrovci snažíme svolat mimořádnou schůzi ve sněmovně.

Dne 25.4. zasedal výbor životního prostředí (VŽP) s tímto programem: 

  • Volba místopředsedy výboru a to za pana Sobotku
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (tisk 13) – projednání po 2. čtení v Poslanecké sněmovně podle § 94a zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
  • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 (tisk 96)
  • Informace Ministerstva životního prostředí o krocích vlády ke zmírnění světelného znečištění

Zajímavé linky k tomu, co ve sněmovně řešíme:
Všechna usnesení najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=99&ido=172&o=8&td=8&n=6
Hlasování ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw
Soupis všech poslanců ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192

Zkontrolujte si Pirátské poslance
Vaši poslanci pracují za Vaše peníze a jsou tu hlavně pro Vás. Krom informací o plnění programu na této stránce najdete také informace o čerpání poslaneckých náhrad, úkoly a kalendář každého jednotlivého poslance. Sledujte – https://www.pirati.cz/snemovna/