Po dlouhém úsilí obětí jsme pomohli protlačit návrh zákona směřující k odškodnění žen a mužů, kteří byli v letech 1966 až 2012 nezákonně sterilizováni československými a následně českými orgány.
 

Zákon již podepsal prezident a nabude účinnosti dne 1. 1. 2022.

 
  •  Ženy byly nuceny podepisovat formuláře souhlasu, často při porodu nebo když se zotavovaly z císařských řezů. V mnoha případech jim nebylo řečeno, s čím souhlasí. Jednalo se o hrubé porušení jejich práv, včetně práva na ochranu před mučením nebo špatným zacházením a hanebnou kapitolu v historii země.
  • Zákon se vztahuje i na možné případy mužů.
 

Návrh na náhradu škody přijatý Parlamentem ČR se vztahuje na každou osobu, která byla v letech 1966 až 2012 nezákonně sterilizována.

 

 Oběti nezákonných sterilizací budou mít nárok na odškodnění 300 000 Kč, o které je třeba požádat prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, do tří let od vstupu zákona v platnost.
 
Nový zákon stanoví pro osoby, které byly podrobeny nezákonné sterilizaci, postup při podávání žádosti o odškodnění, který zahrnuje požadavky na poskytnutí důkazů k podpoře žádosti a popis případu, včetně názvu nemocnice, kde byla nezákonná sterilizace provedena.