Po úspěšném pilotním projektu na doplňkový svoz separovaného plastového odpadu formou pytlového svozu v Míkovicích, je v současné chvíli dokončována výzva k veřejné zakázce malého rozsahu pro pytlový svoz v místních částech s převahou rodinné zástavby. Plánováno je v období od 1.4.2016 – 31.12.2016 provést 9 svozů v Míkovicích, Véskách, Sadech, Mařaticích (zástavba rodinnými domy), Jarošově (zástavba rodinnými domy) a Rybárnách. Celkově je do svozu zahrnuto  3 223 domácností (rodinných domů). Předpokládaná cena veřejné zakázky je stanovena na 325tis. Kč a vychází z předpokládaného počtu vyvezených pytlů a ceny za dodávku pytlů + jejich svoz na základě pilotního projektu v Míkovicích.

„Vzhledem k tomu, že se svoz separovaného plastového odpadu formou pytlového svozu v Míkovicích osvědčil a je o něj mezi občany zájem, očekáváme celkové zlepšení situace i v dalších místních částech města, řekl František Elfmark (radní za resort životního prostředí).