Ve spolupráci se systémem IS Radnice VERA byl dne 30. 6. 2016 spuštěn modul s názvem “Klikací rozpočet”. Na stránkách města Uherské Hradiště ho najdete v sekci EKONOMIKA/ROZPOČET MĚSTA. Tímto krokem posilujeme transparentnost městského úřadu.

LINK:
http://www.mesto-uh.cz/Folders/108163-1-Rozpocet+mesta+UH.aspx
http://rozpocet.mesto-uh.cz:8080/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&p_rok=2016&__showtitle=false