Dnešní cyklotoulky jsem začali netradičně – návštěvou kroměřížské radnice, kde je Vraťislav Krejčíř místostarostou.

Ukázal nám svoji  kancelář, kde mi sdělil, co se snaží v Kroměříži prosazovat ke spokojenosti kroměřížanů. Trápí je, stejně jako v Uherském Hradišti, kde jsem nyní v opozici, nedostatek parkovacích míst na sídlištích a v centru města, a debata po chvíli sklouzla, kam jinam, než k odpadového hospodářství.

Jsem moc rád, že je vedení radnice člověk, který si uvědomuje problémy a příležitosti odpadového hospodářství a ví, že je potřeba tuto oblast modernizovat, abychom se nestali popelnicí Evropy.

Představil mi své plány v této oblasti, ať už jde o rozšíření nádob na bioodpad ke všem rodinným domům, tak také plán na podobě zřízení ReUse centra, které by město Kroměříž mělo v budoucnu vybudovat na sběrném dvoře. Navíc mi popsal, jak fungují vyhrazené hodiny pro veřejnost. Aniž by se místní lidé předem objednávali, mohou přijít klást otázky, doptávat se, říkat své postřehy, nápady přímo do očí starostovi či místostarostům, a to v určitý den a v určitém časovém rozmezí. Na oplátku jsem mu řekl, jaké je to ve sněmovně a jaké ekologické principy jsme tam zavedl. To vše je zaznamenáno v knize “Česko InsPIRATIvní“. kde najdete téměř 40 praktických příkladů z úspěšného pirátského působení na radnicích a v komunální politice. Je tam popsána řada unikátních nápadů, které by mohly zlepšit životy občanů i třeba u vás, stačí si je přečíst a nasdílet.

Pojďme ale zpátky k cyklotoulkám, další naše kroky či respektive naše další šlapání vedlo na náměstí, kde jsme se potkali s krajským zastupitelem a předsedou výboru pro dopravu Jakubem Zachem. S místními jsme probírali cyklostezku v centru města či se zajímali o financování oprav fasád historických domů. Jednoho pána v důchodém věku jsme uklidnili, že jim opravdu nechceme snižovat důchod, ale naopak. Že garantujeme valorizaci důchodů, navrhujeme změny, které jim zvýší kvalitu života tak, aby byl důchod za odměnu, ne za trest.

Po diskuzích s vámi jsme i s mým synkem Štěpánkem a s větrem v zádech vyrazili přes Kvasice, kde jsme se posilnili pořádným bezmasým obědem, do Otrokovic. 

Další naše toulky vedly zpátky do Kroměříže na Velké náměstí, kde jsme dnešní den ukončili.

Počasí vydrželo, přijeli jsme zdraví, lidé byli vesměs pozitivně naladění.

Děkuji Vraťovi za doprovod, byla to veselá jízda!


Dnešní skóre: 40 kilometrů, rozdal 100 novin a stejný počet letáků a 1 nová mikina koupená pro synka, protože jsme ji zapomněli doma:-)


Střípky z kolové tour – Kroměřížsko a Otrokovice