Mezinárodní institut pro hliník (IAI) ve své nové zprávě uvádí, že se v roce 2050 předpokládá zvýšení poptávky po hliníku o 80 % vůči dnešku. Poměrně dobrou zprávou je, že recyklovaný hliník by měl pokrýt minimálně 50 % této poptávky.

Recyklace hliníku totiž znamená významnou úsporu přírodních zdrojů. Ušetří se až 95 % energie, která je jinak potřebná pro zpracování materiálu z primárních surovin. Důležité je také snížení množství odpadu – při výrobě hliníku z bauxitu totiž vzniká obrovské množství odpadu, včetně velmi toxických kalů. 

Takže recyklace hliníku i přes svá úskalí (problematická recyklace tenkostěnného hliníku, vznik strusky) stále znamená o mnoho lepší variantu výroby hliníkových výrobků oproti výrobě z rudy bauxitu. Dá se navíc recyklovat opakovaně a bez ztráty kvality.

Měli bychom se proto soustředit na to:

  • aby hliník byl maximálně recyklován, kdy v současnosti problém je hlavně s recyklací obalových materiálů (plechovek, víček apod.), které mnozí lidé ještě nejsou zvyklí třídit.
  • jak posílit třídění a recyklaci hliníku, a ne pouze žádat o výjimky z recyklačních cílů EU. 

A co vy, třídíte kovy? A preferujete pivo ve skle nebo v plechu? 

Zdroj: https://waste-management-world.com/a/recycled-aluminium-could-meet-50-percent-of-demand-by

https://www.trideniodpadu.cz/hlinik