Jde vidět, že pilotní svoz plastů se osvědčil a díky vám, kteří pečlivě třídíte, se bude pokračovat i v dalším roce 2017.

Tabulkový přehled kolik se svezlo pytlů v jednotlivých částech.

pytl-svoz