Včera po dlouhé sněmovní debatě jsme již posedmé odmítli prodloužení nouzového stavu. Také se nám povedlo prosadit doprovodné usnesení Sněmovny, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích. Stejně tak jsme zavázali vládu k vypracování komplexního plánu pro návrat studentů do škol reflektující efektivní přístupy jako jsou rotační výuka a spolehlivé testování. Kabinet má rovněž vysvětlit, proč neobjednal všechny dostupné vakcíny ze společného nákupu zprostředkovaného EU či zveřejnit seznam spolehlivosti jednotlivých značek antigenních testů. Díky nám a Starostům by se měly i otevřít farmářské trhy za přísných epidemiologických podmínek, být povoleno individuální sportování dětí a mládeže s trenérem či lázeňská pocovidové péče pro širší skupiny zájemců.

Tučné bylo schváleno!!!


DOPROVODNÉ USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 94. schůze
ze dne 26. března 2021
k prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

1. vyzývá vládu České republiky, aby objasnila, proč neobjednala všechny dostupné vakcíny
ze společného nákupu zprostředkovaného EU, a to s termínem do 7. dubna 2021,

2. žádá vládu České republiky, aby jednala se státy, které mají přebytečné vakcíny
schválené pro evropský trh, o dodávkách vakcín proti covidu do České republiky,

3. vyzývá vládu České republiky, aby se soustředila na přípravu dostatečných kapacit
očkovacích míst,

4. vyzývá vládu České republiky, aby vypracovala a předložila veřejnosti přehled kvality
doporučovaných antigenních testovacích sad vycházející z dostupné odborné literatury s
termínem do 7. dubna 2021,

5. žádá vládu o provedení následujících změn ve vládní pomoci podnikatelům:
a. zmírnit podmínku poklesu tržeb ze současných 50 % na 40 % u vstupu do
programů COVID Nepokryté náklady i COVID 2021,
b. zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na
70 % fixních nákladů,
c. zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na
90 % fixních nákladů pro mikropodniky,
d. zvýšit poskytovanou podporu u programu COVID 2021 na 800 Kč na jednoho
zaměstnance,

6. žádá vládu, aby zajistila racionalizaci opatření:
a. umožnila konání farmářských trhů za podmínky, že pořadatel zajistí dodržování
příslušných hygienických opatření, a tím zajistila rovné postavení farmářských
trhů a supermarketů,
b. umožnila individuální sportování dětí a mládeže za účasti trenéra,
c. umožnila cestovat na vlastní rekreační objekt i přes hranice okresů, a to případně
za podmínky negativního testu, pokud to Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotí
jako účelné,
d. opatření ohledně venkovního nošení ochrany dýchacích cest v zastavěné oblasti
racionalizovala tak, aby se tak podpořila vyšší míra jeho dodržování,

7. doporučuje vládě zajistit posílení kapacit krizových služeb a odborných zdravotnických
pracovníků v oblasti zvládání psychické zátěže (například kliničtí psychologové, dětští
psychiatři),

8. žádá ministerstvo zdravotnictví o povolení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační
péče i samoplátcům a rozšíření možnosti lázeňské léčby tak, aby mohla být poskytována
širší skupině lidí, kteří prodělali onemocnění Covid19, a to s platností od 6. dubna 2021,

9. vyzývá vládu České republiky, aby zpracovala a předložila k připomínkování komplexní
plán návratu studentů a žáků do škol, reflektující efektivní přístupy jako jsou rotační
výuka a spolehlivé testování s termínem do 31. března 2021,