V rámci ochrany životního prostředí se nyní budu více věnovat tématu světelného znečištění. Protože přemíra světla (či nedostatek tmy?) v noci škodí nejen lidskému zdraví, ale i ostatním živočichům a dokonce i rostlinám. 

 

Tento problém se týká každého z nás – v ČR totiž není žádné místo s přirozeně tmavou oblohou. Nejhorší je samozřejmě situace ve velkých městech a jejich okolí. 

Naše zdraví v případě nedostatečné tmy může trpět rozhozením cirkadiánních rytmů a s tím spojenými problémy. Nová studie týmů z univerzit Lehigh a Colorado Denver dokonce nalezla korelaci mezi světelným znečištěním a předčasnými porody. 

Světelné znečištění má svůj vliv i na úbytku hmyzu či na zhoršení reprodukčních schopností korálů

Jelikož je světelné znečištění z části způsobeno zastaralým či nadbytečným osvětlením, je s ním spojeno i plýtvání energií. 

 

Jak je tato problematika zakotvena v české legislativě?

  • Je zde norma ČSN EN 12464-2 – norma pro osvětlení venkovních pracovních prostor:
  • Vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – nesmí se ohrožovat zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb, životní prostředí nad stanovené limity.
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Podle této vyhlášky se nesmí stavby pro reklamu a reklamní zařízení umisťovat tak, aby kromě jiného obtěžovaly okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo světlem nad limitní hodnoty.
  • Nyní probíhá rekodifikace stavebního práva, s tím je spojen vznik norem na světelné znečištění, které budou sloužit jako podklad pro stavební úřady. 

 

Finanční prostředky

  • V přípravě jsou nové dotační tituly. Nyní mohou samopsprávy žádat o finanční podporu při projektech rekonstrukce a instalace nových soustav veřejného osvětlení z dotačních programů MŽP i MPO.
  • V Modernizačním fondu je alokace alokace 2 % na 9. oblast s názvem Modernizace soustav veřejného osvětlení .

 

Jelikož světlo se nezarazí u státních hranic, je důležité tuto problematiku řešit na mezinárodní úrovni. K tomu bude vhodnou příležitostí české předsednictví EU v roce 2022.
Do té doby se budeme tématu věnovat především v rámci České Republiky. 

Zdroje informací: https://svetelneznecisteni.cz/co-je-svetelne-znecisteni/

https://www.sciencedaily.com/search/?keyword=light+pollution#gsc.tab=0&gsc.q=light%20pollution&gsc.page=1