12. 11. 2019 Praha

Tento týden je v rámci poslaneckého cyklu tzv. výborový týden, a proto jsem se dnes, jako člen Petičního výboru, účastnil jeho jednání. Zítra mě dále čeká jednání Výboru pro životní prostředí, jehož jsem rovněž členem, na kterém budeme rozebírat otázky kapitolních sešitů ke státnímu rozpočtu na rok 2020 a situaci rozšíření dolu Turow.

Dnešní den pro mě začal již v 3.05 a posléze odjezdem vlaku 4.21 ze Starého Města. To jen pro orientaci v čase. Od 9.00 jsem měl v pražské kanceláři poradu s asistentem Jakubem, kde jsme nutně museli řešit i některé administrativní věci (pošta, smlouvy, faktury atd.). V 10.00 hodin začínal náš poslanecký klub. Na programu byl kromě provozních informací od Matouše i program plánovacího jednání, informace z PPK a to nejzásadnější, to na čem pracovali naše resortní Klubíky. Potom jsme řešili, co nás čeká v následujících šesti týdnech.

Dnes za mnou do sněmovny o půl 11 přijela ZŠ Sportovní z Uherského Hradiště. Dvacet žáků plus dvě paní učitelky. Provedli jsme je s Jakubem po klubu, ukázali chillout, knihovnu a vzali jsme to přes MO kancelář, Ivanovu kancelář, moji kancelář až po kuchyňku. Požádal jsem předsedu Ivana, aby se k nám připojil a něco, jak on umí dobře, popovídal o svých zážitcích. Jelikož se jednalo o Sportovní základní školu, požádal jsem Ivana, aby ukázal i své natrénované břišáky. Jelikož každé ráno cvičí a zodpovědně běhá. Na to sice nedošlo, ale i tak s námi velmi rád popovídal a žákům se to líbilo. Určitě odcházeli spokojenější, než přišli.

Mezitím mi volali z MO, že budu dávat rozhovor do ČT ohledně odpadové legislativy, kterou mám v gesci. Rychle jsem musel udělat přes oběd přípravu a rozhovor 13.10 přesně, proběhl. Povídal jsem o odpadové legislativě, o skládkování, třídění apod. (odvysíláno dnes v Událostech a komentářích na ČT od cca 19.10 hodin). Dnes totiž zasedala i vláda, kde zrovna tento odpadový balíček řešila. Potom jsem ihned utíkal na Petiční výbor (ano utíkal a není to zrovna v tom labyrintu blízko), kterému jsem jako místopředseda dnes předsedal. Na pořadu bylo projednání 4 petic a především bod 4 – veřejné slyšení s tématikou “Posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek”, kterou sepsal Svaz českých a moravských bytových družstev a jeho členů. Výbor a následné veřejné slyšení bylo cca 2 hodinové, ale diskuse byla velmi konstruktivní.

PO 17 hodině jsem konečně návštěvu sněmovního bloku ukončil a jel se chystat na další schůzku ohledně odpadové legislativy se společností INCIEN. Společně chceme 13. 12. 2019 udělat kulatý stůl na téma skládkování a pořešit jeho zákaz a odsunutí z roku 2024 na rok 2030.

14. 11. 2019 PRAHA – UH

Včera zasedal od 11.00 hodin Výbor pro životní prostředí a co se řešilo: Rozšiřování dolu Turów, Návrh státního rozpočtu na rok 2020 kapitola č. 315 – Ministerstvo životního prostředí, Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2020, Návrh státního rozpočtu na rok 2020 kapitola č. 348 – Český báňský úřad, Informace o jednání podvýboru pro ochranu přírody a krajiny, Informace o jednání Uhelné komise, Dokument EU: Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021 – 2030, Dokument EU: Zpráva Komise – Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019, Dokument EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí.

K bodu o rozšiřování dolu Turów se dočtete zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ba … turow.html
Zeptal jsem se přítomného pana ministra Brabce, zda vážně nechce zkusit požádat Polsko o prodloužení doby, kdy se Česká strana musí vyjádřit. Nejlépe na cca březen roku 2020. Jelikož ale ČR muselo dát stanovisko do 16. 11. 2019 mě ujistil, že se o to pokusí, ale pravděpodobně odejde informace o tom, že ČR dává k celé věci a rozšíření těžby negativní stanovisko.

K bodu Návrh státního rozpočtu na rok 2020 kapitola č. 315 – Ministerstvo životního prostředí, jsem byl jako pravidelně zpravodajem této zprávy a dávám sem můj text https://www.frantisekelfmark.cz/prace-z … edi-c-315/

U bodu Dokument EU: Zpráva Komise – Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019 jsem za kolegyni poslankyni Krutákovou přednesl její zprávu, protože musela odejít na jiné jednání.

Celý report z VŽP najdete zde: (zvukový záznam apod.) http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4612&z=13372

Jdu pokračovat na odpadové legislativě, která mě čeká do konce tohoto roku a i celou polovinu roku 2020. Čeká nás spousta složitých jednání nad kompromisy této legislativy. V nejbližší době 28. 11. zasedání naší pracovní skupiny a 13.12 kulatý stůl nad problematikou skládek a skládkování.

Jen pro dlouhé podzimní večery: https://konecdobyskladkove.cz/

Hezký den přátelé.