Dlouhodobě pracuji na tom, aby naše město bylo v třídění odpadů na špici Zlínského kraje. A daří se nám to! Proto i aktuálně objíždím Mateřské školy a Základní školy, abych se přesvědčil, jak jsou na tom naši žáci a případně je v tom doučil. Další informace najdete v samostatném článku. Město skrze firmu Sběrné Suroviny přidalo nyní na některá místa nádoby na kov. Co do nich patří či nepatří najdete níže.

Město rozšířilo sběrná místa o nádoby na kov

Uherské Hradiště se dlouhodobě snaží s ohledem na životní prostředí maximalizovat množství vytříděného využitelného odpadu z odpadu směsného. V první polovině listopadu proto byly napříč celým městem umístěny šedé nádoby na kov.

V první polovině listopadu tak bylo rozvezeno do všech částí města celkem patnáct šedých nádob, které městu poskytla společnost EKO-KOM, a.s. Nádoby byly umístěny v ulicích:  Slovácká, Sadová (u potravin Enapo), Větrná (u potravin Hruška), Okružní, Vladislava Perutky, 28. října 986, Šafaříkova (u potravin Hruška), Rybárny, Štěpnická (na parkovišti u Alberta), Štěpnická 1166, Na Splávku, Jarošov Louky 431, Vésky (u ulice Nová), Míkovice (Hlavní 172), Sady (Solná cesta 460).

Ačkoliv šedé kontejnery byly po městě rozmístěny za účelem rozšíření odděleného sběru využitelných složek odpadu, i přesto je možné nadále vhazovat plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů společně s plasty.

Do šedého kontejneru patří:

  • plechovky od nápojů (nápojové plechovky);
  • kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka, vč. kovových víček od nápojů;
  • konzervy;
  • alobal;
  • hliníková víčka;
  • hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly spojené s dalším materiálem);
  • kovové tuby od kosmetiky;
  • krabičky;
  • hřebíky, šroubky; kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění, resp. v případě odstranění ventilu (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.);
  • další drobné kovové odpady.

Do šedého kontejneru nepatří:

  • konzervy se zbytky potravin a krmiva;
  • spreje a deodoranty se zbytky obsahu (tlakové nádoby);
  • plechovky od barev, laků a jiných nebezpečných látek;
  • elektrozařízení (domácí spotřebiče);
  • baterie a akumulátory;
  • ostré kovové předměty;
  • kompozitní obaly, nápojové kartony apod.

Větší množství kovového odpadu je vhodnější odvézt do sběrného dvora.

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/mesto-rozsirilo-sberna-mista-o-nadoby-na-kov