Velmi často se setkávám s tím, že občané, kteří mě oslovují v různých záležitostech, přesně neví, jakou funkci má uvolněný radní a jaké jsou jeho pravomoci. Cílem těchto článků tedy bude sdílení informací o mé práci, zkušeností získaných na úřadě, pracovních cílů, řešení aktuálních témat na radnici atd.

Dnes začnu jen krátce s pojem “uvolněný radní”. Naše malebné město má celkem 9 zástupců v radě města. Z toho jsou 3 (starosta, místostarosta, radní) uvolnění pro svoji funkci tzn. že byli “propůjčeni ze svých stálých zaměstnání pro výkon funkce na MěÚ” a zbylých 6 zástupců v radě  jsou neuvolnění členové rady města, včetně jednoho místostarosty, tzn. že svou funkci vykonávají při zaměstnání.

Nabízí se tedy otázka, jaký je mezi místostarostou a uvolněným radním rozdíl. Rozdíl je velmi malý a spočívá v podstatě ve dvou věcech: uvolněný radní má tabulkově menší plat a nemůže zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a dalších úkonech. Mimo zastupování starosty je náplň práce místostarosty a uvolněného radního v podstatě totožná.

Všichni radní mají možnost nosit slavnostní řetěz s erbem města. Což neznamená nic jiného, než že mohou i oddávat na radnici, slavnostně přijímat nově narozené občánky atd. Z toho vyplývá, že i já mohu z titulu své funkce oddávat páry, které si zvolily svatbu na radnici.

Další důležitou věcí je, že mnoho organizací žádá u svých akcí záštitu a to buď přímo město a nebo starostu města. Ovšem to není jediná možnost, stejně tak mohou požádat o záštitu místostarostu a nebo i mě jako radního. Je na každém zvážit, jaké možnosti chce využít.

10. května 2015 to bude již půl roku od mého nástupu na MěÚ a myslím, že toto byl minimální čas nutný pro seznámení se s fungováním a s chodem úřadu. Převzetí agend, nastavení si systému předávání informací mezi mojí osobou a vedoucími resortů, nastudování všech jednacích řádů, školení o zákonu o obcích, atd.  To všechno je nutné pro další konstruktivní jednání a prosazování svých vizí a cílů dál k jejich projednání a postupné případné realizaci.

V dalších dílech vás seznámím s mými plány pro rok 2015. Jen nastíním, že budu usilovat především o podporu transparentnosti na MěÚ, úpravu www stránek města, změny v resortu životního prostředí (koncepce dětských hřišť, odpady, zeleň). Seznámím vás z vizí místní komise Míkovice, které jsem místopředsedou atd.

Všem z vás, kdo jste dočetli až sem, děkuji a přeji hezký slunečný den.