Současné sucho je podle odborníků nejhorší za posledních několik set let. Proto je více než kdy dříve nutné snažit se vodu, kterou máme k dispozici, využívat co nejefektivněji. Jedním ze způsobů, jak zmírnit asi nejcitelnější následek sucha – snížení produkce zemědělských plodin, je využití již jednou použité, tedy odpadní vody, na zavlažování.

Souhlasíme proto s rozhodnutím Rady EU o přijetí nařízení, které usnadňuje využívání  vyčištěné městské odpadní vody pro zavlažování v zemědělství. V případě, že bude nařízení přijato i Evropským parlamentem, umožní nám to být v boji se suchem o kousek efektivnější. 

Nařízení nestanovuje žádné povinnosti ve smyslu minimálních kvót na využití odpadní vody, pouze její využití usnadňuje a specifikuje požadavky na její kvalitu a monitorování s cílem zajistit ochranu zdraví i životního prostředí.

Zdrojový článek: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/04/07/water-reuse-for-agricultural-irrigation-council-adopts-new-rules/?fbclid=IwAR1gmWY5uRNv6G9qcmfHufQV-Fs9YAfKqGjwl6jyXM7hXCQ36xjpmE5ZDLM