Dovoluji si připomenout, že podobně jako v předchozích letech bude také letos možné zaplatit platby za odpady v jednotlivých městských částech.

Výše poplatku za odpad je 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2017.
Osvobozeny od poplatku jsou děti do dovršení 18. roku věku a osoby od dovršení 70. roku věku.

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem (je uveden např. na dokladu z minulého roku). Pokud jste symbol ztratili nebo zapomněli, prokažte se občanským průkazem a symbol vám vyhledáme v registru.
Úředníci za vámi do městských částí přijedou v níže uvedených termínech:
SADY:  
10.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
12.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
MAŘATICE:
24.4. Místní knihovna 9-12 hod.
27.4. Místní knihovna 9-12 hod.
JAROŠOV:
2.5. Místní knihovna 9-12 hod.
4.5. Místní knihovna 9-12 hod.
VÉSKY:
15.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
17.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
MÍKOVICE:
22.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
24.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.