Dne 5. 2. 2021 skončilo hlasování o novém předsednictvu Pirátů v Uherském Hradišti. Předsedou na nové období se stal František Elfmark (poslanec ČR a zastupitel UH), 1. místopředsedou byl zvolen Jaroslav Ševčík (zastupitel UH, starosta Sokola) a konečně 2. místopředsedou Petr Tomášů (zastupitel Jalubí, podnikatel).

Nové předsednictvo čeká mnoho práce a také příprava na komunální volby, které se uskuteční na podzim příštího roku 2022.

„Vážím si toho, že zrovna u nás máme členskou základnu, která funguje velmi dobře. Chtěl bych i nadále pomáhat v plnění pirátského programu v našem malebném městě. Rád bych členskou základnu rozšířil o schopné a inspirativní lidi, což je také jeden z mých cílů,” sdělil nový předseda místního sdružení František Elfmark.

Místopředseda Jaroslav Ševčík říká: „Je důležité soustředit se na růst místního sdružení, které by pak mohlo pořádat různá setkání a akce pro občany. Musíme s nimi spolupracovat, informovat je a zapojovat do dění ve městě. Občan by měl aktivně spolurozhodovat o tom, co se v jeho městě děje.”

Nově zvolený místopředseda Petr Tomášů z Jalubí to hodnotí následovně. „V rámci předsednictva bude nyní cílem co nejvíce rozproudit činnost MS UH a komunikaci k široké veřejnosti, s čímž poté souvisí nabírání nových příznivců a případně členů. V rámci tohoto bude důležité pomáhat vytvářet povědomí o Pirátech jako o silné politické straně, která chce změnu a jejíž program je smysluplný. To samozřejmě musí přicházet postupně a soustavnou prací.”

Děkujeme všem našim členům a příznivcům za spolupráci a taktéž všem našim voličům za podporu, které si vážíme.