Petiční výbor dnes projednal petici, požadující po ústavních činitelích a státních orgánech, aby se zasadili za ochranu životů a lidských práv praktikujících Falun Gongu. Petice žádá, aby ústavní činitelé a státní orgány při jednání s čínskou stranou vždy hovořili i o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu, a aby se zasadili o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny. Petice má více než 150 000 podpisů, což svědčí o tom, že lidem není situace v Číně lhostejná.

Učení Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli,  zakořeněná v tradiční čínské kultuře a hodnotách buddhismu a taoismu. Falun Gong povzbuzuje lidi, aby dodržovali morální principy, jako je pravdivost, soucit a snášenlivost. Příznivci Falun Gongu však dlouhodobě čelí represím ze strany čínské vlády, a to až do té míry, že jsou vězněni, mučeni, a dokonce jsou jim nedobrovolně odebírány orgány pro transplantace.

Předkladatelka paní Sunová žádala petiční výbor, jehož jsem místopředsedou a rovněž zpravodajem této petice, aby nyní vydal usnesení, v kterém odsoudí kampaň pronásledování, věznění a mučení následovníků meditační praxe Falun Gong a násilné odebírání orgánů všem čínským vězňům, kterých se již 20 let dopouští čínský režim.

Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním nebo náboženskými úkony. To je základní lidské právo v České republice, a myslím si, že toto právo by měl mít každý nárok na celém světě. Proto jsem rád, že Petiční výbor mimo jiné přijal i usnesení, ve kterém doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu anebo vyjádřila morální podporu lidem, kteří jsou v Číně pronásledování, mučeni a zabíjeni pro své orgány jen proto, že se věnují meditační praxi Falun Gong.