Oficiální zahájení kampaně „Česko svítí modře“ bylo stanoveno na 2. dubna na Světový den zvýšení povědomí o autismu. Ačkoli některou formou autismu trpí 148 miliónů lidí, z toho 200 tisíc v ČR – počet lidí s autismem roste alarmujícím tempem, o nemoci se všeobecně stále ví málo. Právě proto vítám a podporuji kampaň Česko svítí modře.

Řada významných institucí se při této příležitosti rozsvítí v modrých barvách. Modrá přitom symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, tedy právě schopnosti, které často dělají nemocným autismem největší potíže.

Svoji podporu lidem s PAS můžeme také vyjádřit sladěním oblečení či jeho doplňků do modré barvy, nebo jednoduše sdílením informací k této problematice skrz sociální sítě. Důležité je, že každý z nás může nějak pomoci zlepšit komunikaci mezi zdravými a lidmi s některou formou autismu. A jak to uděláme, je už na nás.

Inspiraci můžete najít i na stránkách www.nadejeproautismus.cz.

Osvětová kampaň potrvá do konce dubna. Vznikla jako projekt platformy Naděje pro autismus v roce 2014. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra.

 

KLÍČ pro komunikaci

Jak se chovat k osobám s autismem, když se ocitnou v potížích a podlehnou panice? Jak těmto situacím předcházet?

1. Jednej předvídatelně
Vyvarujte se situací, kdy se například – byť s těmi nejlepšími úmysly – dotknete ramene
člověka s autismem, aniž by předem viděl, že se tak chystáte učinit.

2. Plánuj
Rozhodně se vyplatí, když předem popíšete, co se bude dít. Člověku s autismem to velmi
pomůže v orientaci a snáze přečká i nepříjemný rozhovor.

3. Nekřič
Nikdy na člověka s autismem nekřičte ani nezvyšujte hlas, může to zablokovat komunikaci či
vyvolat autistickou krizi. Mnoho lidí s autismem má mnohem citlivější sluch, než si dokážete
představit.

4. Ptej se jasně
Formulujte otázky jednoduše a jasně, nejlépe aby bylo možno odpovídat ANO/NE,
nepoužívejte příměry a nežertujte. Neklaďte více otázek najednou.

5. Mluv jednoduše
Nepokoušejte se oslnit člověka s autismem svou slovní zásobou. Je lepší mluvit pomalu
a spíše v kratších větách a předat sdělení srozumitelně a bez odbíhání. Vyvarujte se
řečnických otázek.

6. Buď trpělivý
Pokud člověk s autismem nereaguje na vyřčené, nemusí to znamenat, že odpovědět nechce.
Pokud se dlouze rozmýšlí, nepobízejte ho, ale přeformulujte otázku.

7. Rozumět a vědět
Pokud rozumí a přesto se nevyjadřuje, pak je možné, že si v panice nedokáže rozmyslet
odpověď. Nebojte se bez afektu zopakovat otázku – pomůžete mu tak se na odpověď
soustředit.

8. Jaký je den?
Člověk v autistické krizi může mít zhoršenou orientaci v čase a prostoru – pomozte mu
popsáním, co se dělo, děje a dít bude. Pokud váhá při chůzi, tak ho doprovoďte, přestože zná
cestu.

9. Omezuj pohled do očí
Každý pohled do očí a zejména navázání očního kontaktu může vyvolat v člověku s autismem
nejistotu nebo i paniku.

10. Dej najevo pochopení
Rozhodně neproděláte, když vyjádříte účast. Vyvarujte se ale frází, místo „To přejde“ řekněte
raději „Chci vám pomoci“ – bude to srozumitelné a povede to k ujištění, že na to není sám.

 „Pamatuj, že tvá slova jsou činem.“ (Antoine de Saint-Exupéry)