Konečně se dostalo i na tuto kašnu. Možná jste si povšimli, že ze Zelného trhu zmizela nádherná litinová kašna s lucernou, která dříve sloužila také jako pitko. Odpočinkové místo s lavičkami ale nebude bez kašny na dlouho, dílo se po komplexní rekonstrukci nejpozději do konce listopadu na své místo vrátí. Kašna měla zajímavou historii – původně totiž byla umístěna na Palackého náměstí a sloužila také jako zdroj pitné vody pro obyvatele části města, později plnila spíše ozdobnou funkci. Kašnu na jejím původním místě zdemoloval autobus, a to v době, kdy Palackého náměstí fungovalo jako frekventovaný uzel veřejné dopravy, tzv. „starý autobusák“. Pak na dlouhou dobu dílo zmizelo neznámo kam. Objeveno bylo až po revoluci na skládce!

V roce 1993 byla kašna opravena a vztyčena na novém místě – uprostřed tehdy nově zrekonstruovaného náměstí – Zelného trhu a znovu začala sloužit jako pitko.

Po 25 letech se již na kašně podepsal zub času a také se stala nefunkční. Dílo tedy vyžaduje restaurátorský zásah s opravou povrchů, jeho nátěry jsou degradované, chybí některé drobné části, spoje jsou poškozeny a v podstavci se objevily trhliny.

Kašna ze Zelného trhu sice není kulturní památkou, ale je hodnotnou secesní architekturou. Byla vyrobena ve druhé polovině 19. století v někdejších blanenských slévárnách jako sériový výrobek. Obnovu pro město Uherské Hradiště zajišťuje akad. sochař Jindřich Martinák. Do konce měsíce listopadu se kašna vrátí na své místo a bude zprovozněna. Její opravy si vyžádají náklady do 100 tisíc korun.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/opravujeme-krasnou-litinovou-kasnu-na-zelnem-trhu