Dne 22. 10. 2015 jsem společně s Radkem Chybíkem (OŽP) navštívil Vsetín a to akci pojmenovanou – Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku krajské soutěže „O keramickou popelnici“ ve Zlínském kraji za rok 2014.  Město Uh. Hradiště získalo 4. místo z celkem 36 (30měst + 6městysů) obcí v třídění odpadů. Naše vize je taková, že za rok 2015 bude již město stát na stupni vítězů.

TZ převzatá z http://www.kr-zlinsky.cz/komunalni-odpad-nejlepe-tridi-v-luhacovicich-rymicich-a-kunkovicich-aktuality-12627.html

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku krajské soutěže „O keramickou popelnici“ se dnes uskutečnilo ve Vsetíně. V této soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru jeho využitelných složek, tedy papíru, plastu, skla a kovů. Předávání ocenění se zúčastnili také náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za životní prostředí Ivan Mařák a předsedkyně výboru krajského zastupitelstva Milena Kovaříková.

Loňské prvenství v kategorii měst obhájily Luhačovice, následované Starým Městem a Brumovem-Bylnicí. I v kategorii obcí nad 500 obyvatel letos patří první příčka obci Rymice, stejně jako druhá příčka obci Šumice, třetí místo nově obsadila Hošťálková. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Kunkovice, následují Haluzice a Skaštice. V rámci speciální kategorie „Skokan roku“ letos uspělo město Brumov-Bylnice, kde došlo v porovnání s loňským rokem k největšímu zlepšení.

Hlavním kritériem při hodnocení bylo právě množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil také součet pořadí v jednotlivých sledovaných komoditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla i nápojového kartonu, měla šanci na umístění na předních příčkách.

„Chtěl bych poděkovat nejen dnešním oceněným, ale také ostatním obcím a jejich občanům, kteří odpovědně přistupují k nakládání s odpady a věnují se jejich třídění. Výsledkem je to, že v roce 2014 dosáhl Zlínský kraj největšího meziročního nárůstu v množství vytříděného odpadu mezi všemi kraji České republiky,“ uvedl Ivan Mařák.

V uplynulém roce připadlo na jednoho obyvatele Zlínského kraje v průměru 18,5 kg vytříděného papíru, více než 9 kg plastu, 10 kg skla a 0,25 kg nápojových kartonů.

Součástí dnešního ceremoniálu bylo také ocenění šesti obcí za zpětný odběr elektrozařízení a drobného elektroodpadu. Za jeho největší odebraný objem v přepočtu na jednoho obyvatele ocenění získaly Lačnov, Rusava, Staré Město, Valašské Klobouky, Vlachova Lhota a Žalkovice.

Soutěž „O keramickou popelnici“ je součástí kampaně „Třídění je styl“, kterou společně realizují Zlínský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Další partnery projektu jsou společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN.

20151022_115525