Dne 16. 2. 2016 jsem navštívil oblastní shromáždění SONS, konané v Senior centru na Kollárově ulici. Po úvodu, kde jsem se krátce představil, proběhla diskuse o problémech nevidomých v centru města. Společně jsme řešili problematiku např. reklamních “áček” před obchody, nevhodně umístěných květináčů, kol opřených o fasády domů, nedostatečného označení lešení při opravě fasád, nedostatečných opatření pro nevidomé na chodnících a hlavně neukázněných cyklistů v pěších zónách.  Vyslechl jsem si i dotaz, z jakého důvodu je namontováno v autobusech MHD hlasové označení zastávek, když je nesrozumitelné a málo hlasité. Cituji jednu paní “I po namontování je pro mě kvůli nekvalitě hlasových pokynů stále lepší si zastávky počítat”. Vyslechl jsem si toho spousty a uvědomil jsem si, že pro nevidomé nebo slabozraké je stále nadmíru složité pohybovat se v Uherském Hradišti a je třeba s tím něco dělat. Proto budu apelovat na kolegy, aby se na takové věci nezapomínalo a při každém projektu se myslelo i na tyto úpravy. Nemusíme být jen město kultury a tradic, ale také město otevřené všem bez rozdílu.

Více o informací o organizaci SONS na jejich www stránkách.