O mně

IMG_2481-u_webProfese:

grafik OSVČ, kreativec, hudebník, kutil, chalupář

Narozen 19. 10. 1978 v Uherském Hradišti.

Vzdělání:

Univerzita Tomáše Bati (UTB) – Fakulta multimediálních komunikací – Marketingové komunikace, VOŠ Elektrotechnická Olomouc (obor Aplikace výpočetní techniky v telekomunikacích), SSOŠ Elektrotechnická Kunovice (obor Počítačové elektronické systémy).

Zaměstnání:

Po ukončení studia jsem nastoupil do rodinné firmy EKS Elektroservis, s.r.o. na pozici grafika a IT technika, kde jsem postupně nacházel nové výzvy a prohluboval své znalosti v oborech tvorby grafických prací, reklamy a  informačních technologií. Cenné zkušenosti jsem nasbíral i v mezilidských vztazích a komunikaci s obchodními partnery firmy a klienty. V roce 2011 jsem začal jako OSVČ podnikat v oboru tvorby internetových stránek a grafických prací (www.elfmarkag.cz, www.elfmarkart.cz). Ve stejném roce jsem využil také možnosti nastoupit na hlavní pracovní poměr do propagačního oddělení uherskohradišťského Klubu kultury. Byl jsem zde zodpovědný za sazbu a tvorbu grafiky (zpravodaje města UH, výroční zprávy města UH, tiskových materiálů Slováckých Slavnosti vína a otevřených památek, tiskových materiálů festivalu Týká se to také tebe, Kopaničárských slavností, plakátů, bannerů atd.), veškeré internetové stránky, jejich správu a plnění obsahu (Klub kultury Uh. Hradiště, Slovácké slavnosti vína, Týká se to také tebe, Stálá expozice dějin města apod.).

Z pozice grafika na propagačním odd. KK jsem byl uvolněn a od 10.11.2014 pracuji jako uvolněný radní pro město Uherské Hradiště. Mám na starost resorty životní prostředí, sociální a zdravotní služby, informatiku a komunikace.

Veřejná angažovanost:

Jsem jednatel a zakladatel zapsaného spolku Přátelé zpětné vazby (podpora začínajících a amatérských hudebních a uměleckých skupin na Slovácku, festival RockGangParty a RockGangContest). Podporujeme např. FS Míkovjan o.s., Hasiči Vésky, Hasiči Míkovice, Handrlák Kunovice, TJ Podolí, skupiny Mistake, Made By Zero a dalších). Organizujeme tzv. RockGangParty, které zatím během šesti ročníků navštívily stovky hudebních nadšenců.

Jsem tvůrcem portálu www.uhacko.cz (inzerce, poptávka, nabídka a služby na Uherskohradišťsku a v blízkém okolí), který také podporuje kvalitní služby na Slovácku a jejímž doplňkem je i facebooková inzertní skupina (přes 11 000 lidí) pro obyvatele města Uherské Hradiště.

Další členství:

Radní města Uherské Hradiště (resort životní prostředí, sociální služby, informatika) – (momentálně politicky nezávislý)
Zastupitel města Uherské Hradiště
Člen redakční rady portálu města Uherské Hradiště (www.mesto-uh.cz).
Místopředseda místní komise Míkovice
Člen Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz)
Člen dozorčí rady EDUHA s.r.o.
Předseda správní rady PETRKLÍČ o.p.s.

Zájmy:

Kromě své práce a profese, která je zároveň i mým koníčkem, trávím volný čas hlavně se svou rodinou. Ve volném čase se věnuji chalupaření a kutilství. Pak čtení knih, fotografování, malování a hudbě. Od 14 let hraji na bicí nástroje. Hrál jsem v několika hudebních skupinách (Head Injury, Your Choice a Latafia). Dále se věnuji sportovním aktivitám jako turistika, cyklistika, geocaching, tenis, plavání a fitness.

Rodinný stav:

ženatý, 2 děti

Citát:

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“
Mark Twain

„Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce.“
neznámý autor