V letošním roce čeká občany města Uh. Hradiště hned několik novinek týkající se svozu bioodpadů. Občané, kterým nestačí městem dodaná nádoba na bioodpad (120 l) si mohou na vlastní náklady koupit další jednu nádobu (120 l cena  870,- vč. DPH nebo 240 l cena 1300,- vč. DPH) a při pravidelném svozu bioodpadu jim bude i tato další nádoba vyvezena. Nové nádoby mohou například zakoupit u firmy HRATES a.s. na ul. Průmyslové 1153.

V případě jednorázového většího množství bioodpadu (především v podzimních měsících) mohou občané využit biologicky rozložitelných pytlů (tzv. “škrobové pytle“). Tyto pytle si mohou občané zakoupit za 22Kč ve sběrných dvorech firmy Hrates a.s., ul. Moravníky 905 a také v areálu Sběrných surovin UH, s.r.o., ul. Průmyslová 1147 v druhé polovině roku 2015.  Jiné tipy pytlů nemohou být z provozních a technologických důvodů sbírány.

Odbor životního prostředí avšak i nadále preferuje kompostování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a jeho využívání tamtéž. Občan si pak může svůj biologický odpad dál využít např. na vlastní zahrádce a nebo ho pak vloží do nádob, ale již v kompostované podobě tzn. v celkově menším objemu.

Ať už využijí občané jakoukoliv variantu, svoz jim bude nadále i za větší množství bioodpadu prováděn zdarma.

Svozový kalendář bioodpadů i ostatních odpadů z domácností pro rok 2015 najdete na webových stránkách města: www.mesto-uh.cz v sekci životní prostředí / svoz odpadů.
Nebo vám tištěné přijdou do schránek během prvních 14 dní v únoru.