Od začátku dubna se rozšířily náhrady škod, způsobených zvláště chráněnými živočichy, tedy i vlky. Chovatelé, kterým vlk napadl hospodářská zvířata, nově dostanou finanční kompenzaci nejen za zabitá zvířata, ale i jako náhradu financí za léčbu těch zraněných a také za kafilerii. Informace zveřejnilo ministerstvo životního prostředí.  

 

To považuji za velmi důležité, neboť právě tyto náklady mohou být poměrně vysoké. 

Samozřejmě to neznamená, že preventivní opatření ztratí důležitost, naopak. Každý chovatel by měl pro zabezpečení svých stád udělat maximum. Koneckonců, životy hospodářských zvířat nelze přepočítávat jen na peníze, zvířata mají hodnotu sama o sobě a většina chovatelů k nim tak i přistupuje.

 

Proto vítám, že 110. výva OPŽP, která nabízí až stoprocentní dotace na zabezpečení stád, byla prodloužena do června, a jelikož má velmi složitou administraci, nezisková organizace Hnutí DUHA nabízí chovatelům pomoc s vyřízením žádosti. Bohužel však tato výzva OPŽP je vhodná jen pro velké chovatele, menší na ni většinou nedosáhnou. V dalším programovém období by však OPŽP měl konečně zacílit i na malé chovatele. 


Zdroje:

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nahrady-skod-zpusobenych-vlky-se-ode-dneska-rozsirily

Hnutí DUHA Olomouc pomáhá chovatelům získat 100% dotaci na ochranu stád před velkými šelmami