Evropská komise navrhla vznik nových partnerství mezi EU, členskými státy, výzkumnými organizacemi, průmyslem a dalšími organizacemi. Ty mají za cíl rozvíjet řešení v 10 oblastech, mezi nimiž jsou mimo jiné i udržitelnost a cirkularita, nízkoemisní letecká doprava, rozvoj a zefektivnění železnic nebo chytrá řešení a digitalizace, tedy témata, které jsou prioritou i pro mne a které považuji za důležité pro budoucnost. 

 

Na tyto projekty by mělo být vyčleněno nejméně 10 miliard euro z evropského rozpočtu a stejná částka by měla přijít také od investorů. 

Partnerství se týkají třech hlavních témat – zdraví, životního prostředí a technologií. Přispět by měla k naplnění cílů Zelené dohody a přechodu na uhlíkovou neutralitu do roku 2050, a to např. i skrze naplnění evropské vodíkové strategie. 

Více informací zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_702