Vážení občané města, kamarádi. Jakožto radní a zastupitel města, který má v gesci životní prostředí, sociální služby a informatiku, vás chci tímto informovat o dění a novinkách na radnici, které se týkají mých resortů. Kdo se zajímá o dění ve městě Uh. Hradiště ví, že proběhla a probíhá spousta novinek, které vedou k různým zlepšením. V tomto březnovém čísle bych se chtěl věnovat resortu životního prostředí.

Podařilo se nám spustit pilotní projekt na pytlovaný svoz plastů. Projekt byl testován v místní části Míkovice a za období říjen 2015 až únor 2016 se svezlo 560 ks pytlů v celkovém objemu 1400 kg. Rozšíření pro další místní části se plánuje spustit v dubnu 2016.

Začali jsme provádět osvětu mezi nejmenšími (MŠ a ZŠ) k lepšímu třídění odpadu a nakládání s ním, pro občany města vznikla nová instruktážní videa.

Provádíme opravu a rozšíření dětských hřišť, momentálně je v běhu tvorba aktualizace koncepce dětských hřišť. Mapujeme kontejnerová stání a snažíme se tyto místa více zkulturnit a rozšířit, hlavně v místech, kde úplně chybí. Rozšířili jsme svoz bioodpadu o možnost vyvezení další nádoby a možnost zakoupení škrobových pytlů, rozdáváme zdarma tašky na tříděný odpad. Osobně se snažím co nejvíce komunikovat s ředitelem firmy Hrates o lepším a efektivnějším nastavení údržby zeleně, sečení trávy, úklidu veřejných prostranství města a v neposlední řade o údržbě městské tržnice.

Od začátku mého působení na radnici jsem avizoval, že každý občan, který má nějaký podnět, připomínku, dotaz nebo nápad, mě může kontaktovat na mé emailové adrese: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz nebo telefonu: 572 525 113. Abychom vám situaci co nejvíce zjednodušili, spustili jsme navíc v září 2015 aplikaci “Zlepši své město”, kde můžete také všechny podněty a nápady hlásit. Najdete ji na webových stránkách města www.mesto-uh.cz.

Speciálně pro zastupitele a to nejen opoziční nabízím každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin v mé kanceláři konzultace k dění na radnici. Otevřený přístup a hledání efektivního řešení případného problému považuji vždy za pozitivní a věřím, že přispěje k dalšímu rozvoji našeho krásného města.

František Elfmark, DiS.
radní města Uherské Hradiště

V případě dotazu vyplňte formulář, děkuji

5 + 15 =