Petiční výbor dnes znovu probíral poslanecký návrh zákona označený jako sněmovní tisk 603, o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem.

Zákon se nachází před posledním hlasování v Poslanecké sněmovně, a proto jsem musel z pozice zpravodaje předstoupit před Garanční (Petiční) výbor, aby schválil moje předložené usnesení.

 

Po rozpravě tedy Petiční výbor:

 

I.    d o p o r u č u j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR hlasovat ve třetím čtení o         návrzích podaných k návrhu zákona (podle sněmovního tisku 603/3) v následujícím pořadí:

       1. návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 JŘ přednesené ve třetím čtení (budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny)

       2. pozměňovací návrhy A1 až A15 (usnesení petičního výboru)

       3. pozměňovací návrh B (posl. F. Elfmarka)

       4. návrh zákona jako celek;

 

II.     z a u j í m á  následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:

          pozměňovací návrhy A1 až A15                   doporučuje

          pozměňovací návrh B                                  doporučuje

         návrh zákona jako celek                              doporučuje;

 

Petiční výbor usnesení většinově schválil a já doufám, že 3. čtení proběhne během měsíce května, aby zákon stihnul nabýt účinnosti od 1. 7. 2021. Pokud ne, bude účinnost posunuta na 1. 1. 2022.